Afdelingslæge til Variceklinikken Viborg, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som Afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Variceklinikken under karkirurgisk afsnit, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse 1. april 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Du skal være speciallæge i karkirurgi på ansættelsestidspunktet.

Stillingen er en fuldtidsstilling med funktion i Variceklinikken.

Der tilbydes oplæring i varicebehandling således at du efter endt oplæring kan behandle varicer i benene på højeste niveau.
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afsnittet
Karkirurgisk afsnit har på Regionshospitalet i Viborg 10 sengepladser med 3 senge dedikeret til sår patienter. Afsnittet har desuden tilknyttet en arterie-/veneklinik og et sårcenter. Den karkirurgiske endovaskulære funktion er fuldt integreret i karkirurgisk regi. Herudover er adgang til en arteriel operationslinje 4 dage om ugen samt en akutlinje – sidstnævnte i samarbejde med gynækologer.

Variceklinikken varetager al varicebehandling for hele Region Midt.

Karkirurgisk Afsnit dækker et optageområde på godt 650.000 indbyggere i den vestlige del af Region Midtjylland for patienter med perifere arterielle sygdomme. Desuden dækker afdelingen et optageområde på godt 230.000 indbyggere midt i regionen når det gælder avanceret sårbehandling og anlæggelse af dialysefistler. Patienter med vanskelige kroniske sår henvises fra hele regionen og andre regioner.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for afdelingslæger, herunder reglerne for ny løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Variceklinikken, Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til Daglig Leder Overlæge Jørgen Nørby tlf. 78445622, Afdelingslæge Nathalie Grootenboer tlf. 78445619 eller Ledende Overlæge Einar Pahle tlf. 78446301.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 23. februar 2021 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt uge 8 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.