Afdelingslæge til Tilsyn- og Rådgivning Vest i Kolding eller Randers

Ansøgningsfrist: 27/02/2024 Styrelsen for Patientsikkerhed

Brænder du for at arbejde med tilsyn i et patientsikkerhedsperspektiv og have mulighed for at bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv? Så har vi brug for dig!

Om Tilsyn og Rådgivning Vest
Tilsyn og Rådgivning Vest er en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Jylland og på Fyn. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Vi er knap 70 medarbejdere, hvoraf de fleste har en sundhedsfaglig baggrund som enten læge eller sygeplejerske. Derudover består medarbejdergruppen af jurister, andre akademikere og administrativt personale. Vi er opdelt i fire sektioner – Individtilsyn, Organisationstilsyn, Rådgivning og Administration.

Vi har kontorer i henholdsvis Kolding og Randers. Vores kontorer arbejder tæt sammen og er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på læring og udvikling.

Vi er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. Vi er desuden uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Din hverdag hos os
Du vil få en arbejdsdag med blandede tilsynsopgaver, herunder både tilsynssamtaler og administrativ sagsbehandling. Opgaverne håndteres i et tværfagligt samarbejde med kollegaer i egen enhed og i andre af styrelsens enheder.

Dine primære opgaver vil være inden for individtilsynet, herunder:

  • Sagsbehandling i forbindelse med tilsyn med sundhedspersoner
  • Opgaver i relation til styrelsens rutinemæssige overvågning af ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler

Derudover vil du skulle varetage lægefaglige basisopgaver i form af:

  • Rådgivning om sundhedsjuridiske problemstillinger. Denne rådgivning gives i samarbejde med styrelsens jurister
  • Deltage i udviklings- og læringsinitiativer for sundhedsvæsenet
  • Retslægelige ligsyn

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge, gerne speciallæge i samfundsmedicin, men andre specialer kommer også i betragtning. Vi ser også gerne, at du har erfaring fra flere sektorer i det danske sundhedsvæsen.

Derudover lægger vi vægt på, at du har:

  • Interesse for og gerne erfaring med et eller flere af vores arbejdsområder
  • Interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
  • Lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
  • Gode kommunikative evner
  • Kørekort og bil til rådighed

Vi tilbyder
Et spændende og varieret job med meningsfyldte myndighedsopgaver, hvor du får mulighed for at bruge din kliniske erfaring til at arbejde for patientsikkerheden. Stillingen vil give dig et grundlæggende kendskab og netværk til alle dele af sundhedsvæsnet.

Vi lægger vægt på at understøtte fleksible arbejdsvilkår, og rammerne for arbejdstilrettelæggelsen drøftes løbende mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i den samlede opgaveløsning.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdet formentlig nyt for dig. Vi sørger derfor for en grundig oplæring, herunder introduktion og intern uddannelse.

Om ansættelsen
Ansættelsen er på fuld tid og tiltrædelse ønskes pr. 1. maj 2024.

Adressen for arbejdsstedet vil være enten Kokmose 12, 6000 Kolding eller Falstersvej 10, 8940 Randers, afhængigt af din bopæl.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøgningsfrist er den 27. februar 2023.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Susanne Aborg på tlf. 7222 9338.

Vil du høre mere om de opgaver, som lægerne i Tilsyn og Rådgivning Vest varetager, er du velkommen til at kontakte afdelingslæge Jeanette Drost Thomsen på tlf. 2311 8440.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 1. marts 2024. Du kan læse mere om os på Tilsyn og Rådgivning Vest | Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet – både for patienter og sundhedspersoner.

Vi udsteder autorisationer til sundhedsvæsenets 19 forskellige faggrupper og sikrer, at de opfylder de kvalitetskrav, som vi i Danmark stiller til vores sundhedspersoner. Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Vi administrerer rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og udarbejder læringsmaterialer. Vi yder sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til sundhedsvæsenets aktører. Vi rådgiver kommuner, regioner og andre myndigheder i bl.a. miljøsager. Vi foretager retslægelige ligsyn sammen med landets politikredse. Og vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

Vi er ca. 360 medarbejdere og har herudover tilknyttet en række sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.