Afdelingslæge til stærkt fagligt miljø med fokus på udvikling. Vi søger afdelingslæge med ansættelse pr. 1/2-22 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 29/10/2021 Regionshospitalet Horsens

På Røntgen og Skanning i Horsens foretages en bred vifte af undersøgelsestyper for de kliniske afdelinger samt praktiserende læger og speciallæger i optageområdet.

Hvilke muligheder vil der være i stillingen:
En kommende speciallæge vil have mulighed for til en vis grad selv at sætte sit eget præg på stillingen, da det vil være muligt at kombinere 2 områder udfra interesse og samtidig deltage i akutarbejdet.

Hvert område består af optil flere speciallæger at sparre med og i fællesskab stå for den faglige udvikling.

Konventionel radiologi:
Vi har en stor produktion og på det akutte område foretages beskrivelser tidsnært også i vagten til kl. 23.

Ultralyd:
Vi har et bredt repertoire af ultralydsundersøgelser inkl. kontrastundersøgelser og biopsier. Vi foretager mange former for ultralydsvejledte interventioner inkl drænager både transabdominalt og transrektalt/ -vaginalt. Endvidere laves botoxinjektioner forud for store hernieoperationer samt kontrastanlæggelse i hofter og skuldre forud for MR artrografier.

CT:
Vi har en høj produktion af bl.a. cancerudredning og kontroller fra både almen praksis og de kliniske afdelinger, foruden akutte skanninger fra huset, inkl traumeskanninger. Vi foretager desuden hjerte-CT i samarbejde med kardiologisk afdeling. Der vil også blive mulighed for deltagelse ved MDT konference med organkirurgerne.

MR:
Vi har en stor produktion af MR primært neuroaksen og muskuloskeletalt samt MRCP. Vi tilbyder ikke akut MR i vagttid.

Subspecialisering:
Der er mulighed for subspecialisering både inden for modaliteter og organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering af afdelingens speciallæger er det optimale mht. kompetencer og udvikling. Ligesom relevante kurser vil blive vægtet højt.

Vagtarbejde:
Der er tilstedeværelsesvagt til kl. 23, hvor vi foretager akutte CT og UL scanninger samt beskriver rgt. af thorax og knogler fra huset samt lægevagten. Fra 23-08 passes vagten af Den Fælles Beskriveenhed som pt. dækker Randers, Silkeborg og Horsens og dækkes aktuelt på frivillig basis.

Vi vil være kendt som en røntgenafdeling med et højt fagligt niveau og højt serviceniveau overfor de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet sættes i højsædet for at give det bedst mulige behandlingsforløb for patienten.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  • Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at udvikle en afdeling på et akuthospital og med stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, vagtønsker, kompetence- og/eller personlig udvikling.

Praktisk information om afdelingen:
Røntgen og Skanning har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og 2 1,5T MR-scannere og fra 2022 en 3T MR scanner. Derudover er der 5 konventionelle røntgenrum i Horsens og 2 i Skanderborg.
Afdelingen udfører ca. 105.000 radiologiske undersøgelser pr. år både akutte og planlagte undersøgelser, uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende og gennemfører forskning og udvikling.

Det er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.
Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfristen er den 29.10-2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45
Ansættelsesstart 1. februar 2022 eller efter aftale.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Berit Gosvig, tlf. 78425800 / 42220808 eller email: berigosv@rm.dk

Se i øvrigt mere på: http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.