Afdelingslæge til Sengeafsnit 5, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst søger pr. 1. oktober 2023 eller derefter en afdelingslæge til Sengeafsnit 5. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.

Dette job er udløbet

Sengeafsnit 5

Sengeafsnit 5 er et skærmet sengeafsnit med 24 sengepladser og to bufferpladser. Afsnittet behandler patienter inden for det affektive spektrum og er subspecialiseret inden for patienter med unipolar depression og personlighedsforstyrrelse. Afsnittet modtager også voksne patienter med spiseforstyrrelse.
En kommende afdelingslæge vil i samarbejde med overlægen, oversygeplejersken ( hvis stilling er i opslag), ledende ergoterapeut og afdelingens psykologer skulle være med til at tegne den faglige profil af afdelingen og være med til at implementere nye behandlingstiltag og styrke samarbejdet med afdelingens ambulatorier, AUH og kommunale samarbejdspartnere.

En stor del af behandlingen centrerer sig om relationsbehandling. Afdelingslægen vil selvstændigt skulle forestå en del af denne behandling. Der vil derfor også være gode muligheder for efteruddannelse inden for psykoterapi.

 

Afdeling for Depression og Angst

Afdeling for Depression og Angst er en af fire afdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi er dermed en del af Aarhus Universitetshospital og skal som sådan være med til at videreudvikle udredningen og behandlingen, ligesom vi skal formidle ny viden, forskningsresultater og undervisning til regionens øvrige psykiatriske afdelinger. En kommende afdelingslæge vil derfor have mulighed for at deltage i arbejdsgrupper vedrørende projekter inden for tværsektorielt samarbejde og behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse og selvskade. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger, og vi har en målsætning om, at behandlingen er evidensbaseret. Vi integrerer forskning mest muligt i arbejdet, dels ved at anvende nye forskningsresultater og dels ved at understøtte klinisk forskning i afdelingen.
Afdelingslægen vil have mulighed for at deltage i eller selv forestå forskningsprojekter i arbejdstiden.

Afdelingslægens arbejdsopgaver

 • Har lægefagligt ansvar for diagnostik og behandling af patienter i afsnittet.
 • Forestår og deltager i teamsamarbejdet om patienterne
 • Er medansvarlig for at bestemmelserne i psykiatriloven overholdes og medvirker aktivt til nedbringelse af tvang.
 • Deltager i behandlingskonferencer i sengeafsnittet.
 • Superviserer yngre læger i afsnittet
 • Deltager i bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien
 • Understøtter afdelingens aktive uddannelseskultur og varetager selvstændigt undervisning, supervision og vejledning af yngre læger og andre faggrupper som led i ansættelsen.
 • Indgår i lægegruppen og forventes aktivt at være med til at præge den faglige og organisatoriske udvikling i afdeling.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri med bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Interesse for og erfaring med patienter med personlighedsforstyrrelser, selvskade og andre affektive sygdomme.
 • Erfaring med/interesse for undervisning, psykoterapi, klinisk psykiatrisk forskning og kvalitetsudvikling.
 • Evner og vilje til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi med fokus på udredning og behandling af patienter inden for det affektive spektrum.
 • Et godt kollegialt samarbejde på tværs af afsnit og klinikker såvel som tværfagligt.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet sætter ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt og være en dynamisk samarbejdspartner med de somatiske afdelinger på AUH.

Ansøgningsfrist d. 3. juli 2023

Ansættelsessamtaler d. 22. august 2023

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Cheflæge Farahna Harees pehare@rm.dk tlf. nr. 23258288.

Eller hos ledende ergoterapeut Dana Ahmad Abdollah danaahma@rm.dk

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen