Afdelingslæge til Røntgenafdeling med vokseværk – bliv en del af en fantastisk afdeling Er du speciallæge i radiologi? Er udvikling af nye og bedre muligheder for diagnosticering et dedikeret mål for dig? Så er dette måske noget for dig.

Dette job er udløbet

Vi søger snarest muligt en ny kollega, som har lyst til at have sin daglige gang i en stor og spændende røntgenafdeling med højt aktivitetsniveau; i første omgang på Regionshospitalet Holstebro. Allerede om 1 år flytter vi til det nye sygehus i Gødstrup. Her er en enestående mulighed for at være med til at forme og præge en helt ny hverdag i en ny samlet afdeling.
 
Vi kan tilbyde dig

  • En afdeling med fagligt engagerede kolleger
  • En kultur med åben og ligeværdig dialog
  • En rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til humor
  • Mulighed for fordybelse i specifikke områder

Vi forventer, at du

  • Er en fagligt velfunderet all-round speciallæge i diagnostisk radiologi
  • Er engageret og visionær
  • Tager ansvar og ”løfter i flok”
  • Prioriterer uddannelse højt
  • Har fokus på samarbejde og kommunikation.

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet. Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi trives bedst med en uformel tone, og et godt humør. Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
Herudover afholder vi flere sociale arrangementer om året.

I Holstebro er der store specialeområder, hvor bl.a. neuroradiologien fylder en stor del af vores hverdag med TCI klinik, trombolyser og akut funktion, lungemedicinsk afdeling med lungecancerudredning, ØNH-afdeling, urologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, nefrologi og hæmatologi. Vi har også interventionelle opgaver som nefrostomier, biopsier mm, som vi forventer, du bliver en del af.

Røntgenafdelingen i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse. Røntgenafdelingen i Holstebro er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne: DR knoglerum, 2 CT rum, Begge helt nye med bl.a. IMACTIS styresystem til biopsitagning, 2 MR rum, 2 ultralyds rum og et gennemlysningsrum.
I Holstebro foretager vi årligt ca. 100.000 undersøgelser.
 
Afdelingen deltager i undervisning af yngre læger i speciallægeuddannelsen samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen indebærer at du deltager i vagtordningen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Kontaktinformationer
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Jens Jørgen Jensen på mobil 2049 9213 eller på e-mail: jens.jensen@vest.rm.dk

Ved behov, kan vi være behjælpelige med opklarende spørgsmål omkring byen, skoler, institutioner, natur- og fritidsliv.

Du bør i din ansøgning forholde dig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”.
Ansøgningen bedes være os i hænde senest d. 22. juli 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.