Afdelingslæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg En stilling som Afdelingslæge i mammaradiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Stillingen kan efter ønske være med vagtfunktion.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi søger en speciallæge med funktion primært ved Mamma radiologi, men kan også hvis ønskes kombineres med andre sektorer. Stillingen er med mulighed for “fellow-ship” oplæring:

Fellowship-forløbet vil indebære fuld indføring i diagnostisk mammaradiologi samt screenings granskning. Uddannelsesforløbet vil bibringe kompetencer på ekspertniveau i screening og klinisk mammografi, ultralyd, MR- mammografi og mamma intervention samt indgående forståelse og beskrivelse af staging undersøgelser ved brystkræft med CT, MR- mammografi samt PET-CT.

Der er p.t. ansat 3 fuldtids samt 3 deltids mamma radiologer, hvoraf de 2 har kombinationsstillinger med samtidig radiolog ansættelse i anden radiologi.
Røntgen og Skanning har 3 Mammomater samt 5 ultralydsstuer alle med state of the art udstyr.  Der er 3 screeningsenheder lokaliseret hhv. i Holstebro, Viborg og Randers.

I forløbet kan, hvis ønskes, indgår:

 1. Fokuseret ophold ved PET-CT.
 2. Fokuseret ophold ved mamma patologer.
 3. Fokuseret ophold i brystkirurgisk enhed.
 4. Fokuseret ophold på Kræftafdelingen med henblik på at opnå et mere indgående kendskab til såvel den medicinske behandling som radioterapi.
 5. Mulighed for deltagelse i internationale mamma kurser f.x. EBCC, EUSOBI, RSNA o.lign.

De kompetencer, der erhverves i denne uddannelse, vil medføre, at den uddannelsessøgende efter gennemført uddannelse selvstændigt kan varetage alle funktioner ved en højt specialiseret brystkræftenhed, og indgå i det multidiciplinære brystteam som selvstændig aktør.
Forløbet er over et 2-årige uddannelsesforløb (længere hvis funktionen deles med anden radiologi).

Færdigheder efter endt uddannelse:

 1. Diagnostiske færdigheder:
  1. Ekspert kundskab til mammografibilled-forståelse herunder specielle billedoptagelses teknikker.
  2. Ekspert kundskab til ultralydsscanning af bryst, axil og hals, inklusive specielle ultralyds funktioner.
  3. Ekspert kundskab til interventions-procedure, inklusiv stereotaktisk biopsi af bryst.
  4. Ekspert kundskab i screenings mammografi.
  5. Ekspert kundskab til MRI-mammografi.
  6. Ekspert kundskab til staging af brystkræft ved anvendelse af CT.
  7. Indføring i kundskaber til staging af brystkræft ved anvendelse af MRI og PET-CT.
 2. Indgående kendskab til:
  1. Epidemiologi.
  2. Organisering af brystkræftdiagnose- og behandling i et multidiciplinært team.
  3. Kommunikation.

Du skal have lyst til et tæt samarbejde, da vi har organiseret os således at Brystklinikken består af dels en tværfaglig radiologisk del, og dels af en tværfaglig mammakirurgisk del. Dette koncept giver muligheden for meget hurtige og ”glidende” patientforløb. Ved klinikken er ansat en mammakoordinator som forestår tilrettelæggelse af de enkelte kræftudredningsforløb.

Indholdet i stillingen er udover selve billeddiagnostikken med kliniske mammografier og dertil hørende intervention samt MR af mammae, også at afholde MDT konferencer.

Ansøgere med interesse for forskning vil på Brystklinikken have gode muligheder med stort patientmateriale.

Vi kan tilbyde fleksibel arbejdstilrettelæggelse med f.eks. lange dage efterfulgt af kompensatorisk frihed, samt mulighed for at beholde tilknytning til almene radiologiske opgaver, hvis dette ønskes. Deltidsansættelse er også mulig.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk- og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglig udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområder
 • Et højt fagligt miljø med faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialer
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse
 • Korte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen & Skanning og på tværs af afdelingerne i HE Midt
 • Regionshospitalet Viborg har et entusiastisk videnskabeligt fagbibliotek og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode.

Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse på intro- og HU-niveau, og i uddannelsen af medicinske studenter under lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever, samt beskrivende radiografer og sonografer.

En generel stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

En specifik funktionsbeskrivelse/udviklingsplan vil vi sammen udarbejde/revidere løbende ved de årlige MUS-samtaler.

Om Røntgen og Skanning
Akuthospitalet i Viborg er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgereDet radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner. Mammaradiologien samt for de perioperative radiologiske procedurer også for HE-Vest’s og Randers’ optageområde, er samlet i Viborg, i Brystklinikken, i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i nært samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg.

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2020 175.000 radiologiske procedurer (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt er en dynamisk hospitalsenhed med ca. 4.350 ansatte.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Røntgen & Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til:

 • Ledende overlæge Geert Willander, tlf. 2964 5934

Ansøgningsfrist   
Ansøgning med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 8. august 2021.

Pga ferieafholdelse kan der først forventes indkaldelse til evt. samtale i uge 33

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.