Afdelingslæge til Patologi, Aarhus Universitetshospital Patologi, Aarhus Universitetshospital søger en afdelingslæge til besættelse 1. april 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en ambitiøs og dygtig kollega til gastropatologi, især lever, pancreas og nedre gastropatologi.
Afdelingen arbejder også på at hjemtage fosterpatologien herunder obduktionerne til regionen igen, så har du denne interesse vil vi også meget gerne se din ansøgning. I det hele taget opfordrer vi alle, som har lyst til at arbejde på en travl, innovativ universitetsafdeling med ambitioner om at udvikle specialet til at søge.
Vi tilbyder at man som speciallæge arbejder indenfor 2 subspecialer og dermed kan fastholde en høj faglighed med sparring ved kolleger og samtidig sikre en robust og fleksibel afvikling af alle afdelingens opgaver.
I øjeblikket arbejder afdelingen med fokuseret digitalisering, strukturering af vores kliniske forskningsenhed og, sammen med AUHs innovationsenhed, driftsoptimering bl.a. ved at indføre real-time produktionsovervågning, robotteknologi samt AI.
AUH er lige på trapperne med en central forskningsstrategi, som vi ønsker at medvirke aktivt til. I forlængelse heraf arbejder vi på at sikre næste generation af speciallæger og pipelinen af forskere. Derfor er vi især interesseret i speciallæger, der kan støtte os i disse opgaver og er villige til at indgå aktivt i udviklingen.
Generelt

AUH Patologi sætter altid patienten først, og vi har fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi prioriterer samarbejdet med de kliniske afdelinger og universitetet højt. Afdelingen er med ca. 150 ansatte, herunder 27 speciallæger hvor 3 er professorer og ca. 13 yngre læger, en af landets største patologiafdelinger. Vi har fokus på arbejdsprocesser, koordinering og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet til tiden. Afdelingen er en universitetsafdeling og varetager næsten alle højtspecialiserede funktioner i patologi-specialet og understøtter en lang række højt specialiserede funktioner i andre specialer. Vi har en høj produktion og stræber efter at få de ressourcer og kompetencer, som skal til for at sikre at vi både kan dække et stort volumen i bredden samt højtspecialiserede funktioner.

Afdelingen underviser på medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstudierne og har videreuddannelsesforpligtigelse for specialets læger og retsmedicinere. Vi deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer. Afdelingen uddanner også bioanalytikere og lægesekretærer.
Vores forsknings- og udviklingslaboratorium råder over det nyeste udstyr til digital- og molekylærpatologi. Her foregår udvikling med fokus på translation til klinikken, samt en stor del af afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med kliniske afdelinger og universitetet, som vi inviterer dig til at deltage i.
Du tilbydes et spændende job og vi forventer at du bidrager til udviklingen inden for alle aspekter af afdelingens opgaver – diagnostik, udvikling af specialet og forskningen, interdisciplinært samarbejde samt uddannelse.
Vores ønsker til dig

Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Vi lægger vægt på høj faglighed, nysgerrighed, gode evner for samarbejde samt beslutningsdygtighed og handlekraft. Vi sætter pris på medarbejdere som er dialog- og løsningsorienteret også når hverdagen er presset.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er vagtfri.

AUH anvender vurdering af dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller: 1) Medicinsk ekspert / lægefaglig, 2) Kommunikator, 3) Samarbejder, 4) Leder / administrator / organisator, 5) Sundhedsfremmer, 6) Akademiker / forsker og underviser, 7) Professionel.
Yderligere information

Yderligere information om stillingen og udlevering af funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Marie Louise Jespersen tlf. 29 77 74 27.

Ansøgningsfrist: 17.2.2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.