Afdelingslæge til Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital På Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge med arbejdsfunktion indenfor det børneoftalmologiske team ledig til besættelse pr. 1. juni 2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Det primære arbejdsområde vil være inden for det børneoftalmologiske område. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjensygdommes faglige profil – herunder afdelingens højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med specialeplanen.
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi med interesse for børneoftalmologi, som kan se sig selv i dette karriereforløb, og som vil tage medansvar for at udvikle området. Ansøgere med dokumenteret videnskabelig erfaring vil blive foretrukket, og ansøgningen bedes vedlagt tanker for, hvordan ansøgeren vil bidrage til den fremadrettede udvikling af det børneoftalmologiske område.
Afdelingslægen forventes at skulle indgå i et af afdelingens øvrige teams, som er tilpasset ansøgerens ønsker og afdelingens behov. Eventuelle sådanne ønsker bedes anført og begrundet i ansøgningen.
Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalet med relevante samarbejdspartnere.
Der lægges vægt på dokumenteret videnskabelig erfaring og erfaring med organisatorisk arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog, samarbejde samt beslutningsdygtighed. Det forventes, at der bidrages til et godt arbejdsmiljø.
Øjensygdomme er en universitetsafdeling og varetager højt specialiserede funktioner i henhold til specialeplanen.
Afdelingen har en høj forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Der lægges stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning.
Der arbejdes i tværfaglige teams om de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Afdelingens forskning foregår i et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.
Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen kan hentes her.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces. 
Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 7845 4644.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

  • Cheflæge Rune Salling Holmbjørn på 5133 9856
  • Overlæge Dorte Ancher Larsen på 3061 3085.

Ansættelsessamtaler afholdes den 9. maj 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.