Afdelingslæge til Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Randers En stilling som afdelingslæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Randers, er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge i kirurgi der har interesse for benign kirurgisk gastroenterologi samt endoskopi.
Vi ønsker at ansætte en afdelingslæge, som med sine faglige og personlige kvalifikationer kan være med til, at videreudvikle og styrke den faglige udvikling i afdelingen indenfor den benigne kirurgi. Vi har fokus på patientforløbstankegangen og patientsikkerhed i et tæt samarbejde – såvel internt i afdelingen som eksternt.
Vi kan tilbyde spændende arbejdsopgaver og som en del af et stærkt team i en afdeling, hvor arbejdsmiljøet er højt prioriteret.

  • Du er speciallæge i kirurgi og interesseret i åben- og laparoskopisk kirurgi
  • Du har interesse i endoskopi, herunder ERCP – ikke nødvendigvis erfaring men ønske herom
  • Du er positiv og omgængelig med gode tværfaglige samarbejdsevner
  • Du tager gerne del i undervisning og er interesseret i yngre lægers uddannelse på alle niveauer
  • Du har lyst til at arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed
  • Forskningsaktivitet er muligt

Afdelingslægens arbejdsområde vil være i afdelingens benigne team med primære funktioner indenfor det benigne område – både akut og elektivt samt varetagelse af endoskopi. Hvis ikke erfaring med ERCP vil der være fokuseret oplæring i dette. Ligeledes vil der være mulighed for oplæring i børne herniekirurgi, hvis ikke kompetencer heri.
Såfremt man har ønske om certificering i Akut kirurgi, kan der laves aftale om forløb.
Regionshospitalet Randers er et akuthospital og som følge heraf, har vi et tæt samarbejde omkring den akut-kirurgiske patient. Mave- og Tarmkirurgi varetager endvidere elektiv kirurgi med primær fokus på proktologi, galde- og herniekirurgi samt endoskopi. Afdelingen har regions funktion inden for behandling af avancerede pilonidalcyster. Der er betydelig akademisk og forskningsmæssigt arbejde tilknyttet dette område samt øvrige områder i øvrigt.
Afdelingen indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien, hvor der i 2019 forventes at foretages 300 colonoperationer.
Afdelingen har et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt heriblandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.
Mave- og Tarmkirurgi er en del af Kirurgisk Fællesafdeling, der også omfatter Fysio- og Ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik samt Øjenklinik.
Som afdelingslæge vil du indgå i bagvagtsfunktionen og deltage i vagter. Vagterne er som udgangspunkt delte alle 7 dage om ugen i en dagsfunktion og aften/nat funktion.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til:
Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor,
Mave og tarmkirurgisk afdeling, Kirurgisk fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel.: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægerollerSkema kan hentes her Ansøgning sendes via link: ”Søg job/send ansøgning”.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.
Ansøgningsfrist: 11/11 2019.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 47/48.
Læs mere om Regionshospitalet Randers, herunder hospitalets nye ledelsesgrundlag ”Ledelse viser vejen til værdi for patienten”.
http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.