Afdelingslæge til Hjertesygdomme Regionshospitalet Gødstrup Til en spændende stilling som afdelingslæge ved Hjertesygdomme søges en engageret kardiolog, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø.

Dette job er udløbet

Til stillingen fordres speciallægekvalifikationer og interesse for HjerteCT, herunder iskæmisk hjertesygdom.

 

Vi søger en kollega, hvor samarbejde med sygeplejersker, yngre kolleger, teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb, og skaber arbejdsglæde og trivsel for hele afdelingen.

 

Udover ordentlighed lægger vi i afdelingen vægt på at deles om opgaverne, så den enkelte speciallæge både varetager og kan udvikle sig i dybden indenfor et afgrænset område (HjerteCT og iskæmisk hjertesygdom), men også tager del i de fælles opgaver indenfor den almene kardiologi/intern medicin. I afdelingen er der et konstant fokus på personlig udvikling, både fagligt og ledelsesmæssigt.

 

Vi har i dagligdagen en stor opgave med tilsynsydelser til sygehusets øvrige afdelinger, særligt Akutafdelingen, samt et tæt samarbejde med almen praksis og Aarhus Universitetshospital.

For at arbejde hos os og sammen med os, skal man trives i hele dette spændingsfelt.

Sammen skal vi yderligere styrke og udbrede den stærke læringskultur og forskningsaktivitet, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme, herunder udnytte de fantastiske faciliteter i NiDO|danmark.

I 2021 fik afdelingens forskningsafsnit status af Universitetsklinik.

 

Mulighed for at pendle

Med motorvejsafkørsel lige udenfor sygehuset i Gødstrup er der under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

 

Om kardiologien

Hjertesygdomme er en selvstændig afdeling med egen ledelse og egne vagtlag.

Aktuelt er vi på afdelingen 11 overlæger og 2 afdelingslæger. Der er 5 HU-forløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.

Afdelingen er organiseret med et sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+5 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter er samlet.

Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, lipidsygdomme og hjerterehabilitering. Integreret i Hjerteklinikken er der invasiv kardiologisk funktion med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både HjerteCT, HjerteMR samt nuclearkardiologiske undersøgelser.

 

I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med ambulant aktivitet indenfor afgrænsede områder.

 

Vagt

I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i HU-stilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af kardiologi HU-stilling.

Til stillingen hører deltagelse i den kardiologiske bagvagt, samt deltagelse i weekend-stuegangen.

 

Lægelige kvalifikationer

Det forventes, at ansøger er speciallæge og har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

 

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

 

Ansøgningsfrist

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

 

Ansøgningsfrist er søndag den 4. juni 2023

Stillings- og funktionsbeskrivelse

 

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen