Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune Vi søger en afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling.

Dette job er udløbet

Til vores lægeteam i den nordlige del af byen, søger vi en kollega, der ønsker at indgå i et ni måneders vikariat med mulighed for forlængelse.

Der er tale om en vagtfri stilling med nedsat tid. Arbejdstid vil være 30 timer pr. uge fordelt på fire arbejdsdage.

Du vil som afdelingslæge på Rusmiddelbehandling Ørnevej have din daglige gang i det nordlige København, hvor vi dækker behandlingscenteret Ørnevej, Dagcenter Stæren og Klinikken for lægeordineret heroinbehandling på Valmuen.

Teamet tager hånd om den lægelige rusmiddelbehandling af opioidafhængige patienter, dette helt fra udredning og iværksættelse af behandling til stabiliserende substitutionsbehandling.

Du vil som afdelingslæge indgå i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud med kolleger indenfor både de sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske faggrupper.

Vi vægter samarbejdet højt, både internt og eksternt og sætter en ære i at støtte borgerne i opnåelse af deres mål.

Ud over at varetage den medicinske substitutionsbehandling for opioidafhængighed behandler vi andre misbrugs- og afhængighedstilstande og varetager hepatitis- og hiv-profylakse og screening, samt udredning og behandling af psykiatriske og somatiske følgesygdomme, i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri.

Den lægelige behandling følger ”Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin”.

Vi forestiller os, at du

  • Er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri el. beslægtede specialer
  • Har interesse for misbrugsbehandling og arbejdet med udsatte borgere
  • Har interesse for at arbejde i et tværfagligt miljø med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, foruden i tæt samarbejde med lægekolleger i enheden

Du behøver ikke at have arbejdet indenfor rusmiddelområdet før.

Vi tilbyder

  • Gode kolleger og et godt arbejdsfællesskab
  • Godt humør
  • Fokus på faglig udvikling og gode muligheder for at præge udviklingen i organisationen
  • Deltagelse i behandlingscenterets store lægegruppe på 20 læger

Løn- og ansættelsesvilkår følger aftale mellem Københavns Kommune og Yngre Læger.

Nærmere oplysninger om stillingerne fås hos enhedsleder Michael Hjorth Andersen på 3066 4106 og overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. august

Ansættelsessamtaler i uge 34.