Afdelingslæge til Bedøvelse, Operation og Intensiv. Regionshospitalet Horsens Vi har en stilling som Afdelingslæge ledig til besættelse pr. 01.12.2023 eller efter nærmere aftale

Dette job er udløbet

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder en afdelingslægestilling i en dynamisk afdeling, som vægter kvalitet for patienten og et godt arbejdsmiljø.
Vi er nytænkende i vores tilgang til organisering af arbejdet, har en central placering på vores hospital i patientforløbet og sætter det tværgående samarbejde højt.
Vi prioriterer høj faglighed, uddannelse og forskning for vores medarbejdere og vi indgår i dialog om muligheder for nye tiltag og projekter.

Hvad leder vi efter?
Vi søger en afdelingslæge, der skal kunne varetage samtlige funktioner i afdelingen på et fagligt højt niveau.
Det forventes, at du på et tidspunkt sub-specialiserer dig inden for enten intensiv eller anæstesi, selvom du måske ikke har besluttet dig endnu. Som afdelingslæge vil du få tilbudt relevant videreuddannelse efter aftale.
Du skal være kvalificeret inden for alle 7 lægeroller.
Vi forventer, at du som speciallæge deltager i faglig udvikling og bruger dine gode ideer til hele tiden, at optimere patientforløb og samarbejde.
Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktivt tværfagligt samarbejde i bred forstand. Vi forventer også, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, og kan lide at arbejde i en hverdag med stor variation.

Vores afdeling
Vi er en afdeling med fokus på uddannelse og undervisning og har både I-læger og HU-læger ansat. Det forventes derfor, at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de uddannelsestagende læger.
Afdelingen er desuden uddannelsessted for bl.a. sygeplejersker og andre faggrupper. Der er et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde på tværs i afdelingen og en god tværfaglig forskningsaktivitet.

Sundhedsfaglige forskere fra afdelingen yder et betydeligt bidrag til Regionshospitalets samlede videnskabelige produktion. I alt 5 forskere med ph.d. grad er ansat i afdelingen, heraf 2 med eksterne lektorater samt en afdelingslæge med et klinisk lektorat ved Aarhus Universitet. Der kan således understøttes ph.d. forløb med hovedvejlederfunktionen forankret i afdelingen, og der er aktuelt 1 ph.d.-studerende tilknyttet. Nuværende styrkepositioner for afdelingens forskning er regional anæstesi samt multimodal analgesi, hvor adskillige randomiserede kliniske forsøg er gennemført med flere på vej. Der er en stærk samarbejdskultur blandt forskerne i afdelingen og der vil være rig mulighed for, at bidrage til igangværende projekter eller opstarte egne projekter alene eller i et samarbejde med afdelingens forskere.

Afdelingens opgaver omfatter ydelser af anæstesiologisk, operativ og intensiv service til alle afdelinger på Hospitalet.
Afdelingen rummer ud over Operations- og Intensivt afsnit også en stor Dagkirurgisk og Endoskopisk enhed, ligesom Forberedelse og Opvågning, Sterilcentralen, Enhed for Lindrende Behandling og Akutlægebilen er tilknyttet ledelsen i Bedøvelse, Operation og Intensiv.

Intensivafsnittet har 7 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT.

I 2019 flyttede både intensiv afsnit og en del af operationsgangen i nye lokaler. Her kunne vi samtidig åbne et nyt perioperativt afsnit: “Forberedelse og Opvågning”, som er døgnåbent ugens 7 dage. Her kan både elektive og akutte patienter behandles de første 24 timer, til de er klar til udskrivelse.

Anæstesi- og Operationsafsnittet yder anæstesi til patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue, DC-konverteringer og ECT-behandling.

Vores Dagkirurgiske afdeling er en af Danmarks største og er placeret i moderne lokaler med nyeste teknologi og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører ligeledes et af Danmarks største Endoskopi Afsnit.

Vi har en døgndækket akutlægebil, bemandet med speciallæger tilknyttet afdelingen.
Uden for normal dagarbejdstid dækkes denne funktion på konsulentbasis. Man har som speciallæge mulighed for, at blive tilknyttet lægebilen i det omfang der er plads. Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, afdelingsledelsen og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn.

Hvordan fordeles vagterne?
Der er tilstedeværelsesvagt af speciallæge alle dage samt introduktionslæger i forvagt.
Vi har en senvagt, hvor en speciallæge har vagt til kl. 18.00 på alle hverdage. Derudover er en speciallæge dagligt i tilkaldevagt. Der arbejdes efter rulleskema med høj grad af fleksibilitet.

Ansættelse
Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. En forudsætning for ansættelse er, at der gives samtykke til indhentning af tilfredsstillende børneattest. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Yderligere oplysninger: 
Henvendelse til Cheflæge Lisbet Tokkesdal Jensen Tlf: 20335022.

Ansøgningsfrist d. 20.09.2023                                             
Samtaler forventes afholdt i uge 39 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.