Afdelingslæge til Bedøvelse, Operation og Intensiv. Regionshospitalet Horsens. Vi har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr.1.3. 2022 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder en stilling inden for klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling, som vægter et godt arbejdsklima med meget engagerede medarbejdere. Vi er nytænkende i vores tilgang til organisering af arbejdet, hvilket har resulteret i et særdeles godt samarbejde både internt og eksternt med andre afdelinger. Vi prioriterer høj faglighed, uddannelse og forskning og vi indgår i dialog om muligheder for nye tiltag og projekter.

Hvad leder vi efter?
Vi søger en afdelingslæge, der skal kunne varetage samtlige funktioner i afdelingen. Dine opgaver i dagtid vil primært være tilknyttet til operationsafsnittene. Da en stor del af operationsafsnittenes indgreb gennemføres vha. ultralydsvejledt blokadeanlæggelse er erfaring hermed en fordel.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vores afdeling
Vi er en afdeling med fokus på uddannelse og undervisning og har både I-læger og HU-læger ansat. Det forventes derfor, at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de uddannelsestagende læger. Herudover prioriteres det, at speciallægerne deltager i relevante nationale og internationale kurser og kongresser. Afdelingen er desuden uddannelsessted for bl.a. sygeplejersker, og der er en god tværfaglig forskningsaktivitet.
Afdelingens opgaver omfatter ydelser af anæstesiologisk, operativ og intensiv service til alle afdelinger på Hospitalet. Afdelingen rummer ud over Operations- og Intensivt afsnit også en stor Dagkirurgisk og Endoskopisk enhed, ligesom Opvågningsafsnittet, Sterilcentralen, Enhed for Lindrende Behandling og Akutlægebilen er tilknyttet ledelsen i Bedøvelse, Operation og Intensiv.
Intensivafsnittet har 7 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT.
Intensiv flyttede i 2019 i helt nye lokaler. Ligeledes er dele af operationsgangen flyttet i nye lokaler samtidig med, at vi i 2019 åbnede et nyt perioperativt afsnit: “Forberedelse og Opvågning”, som fra januar 2022 er døgnåbnet ugens 7 dage. Her kan både elektive og akutte patienter behandles de første 24 timer, til de er klar til udskrivelse.

Anæstesi- og Operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue og ECT-behandling.

Vores Dagkirurgiske afdeling er en af Danmarks største og er placeret i moderne lokaler med nyeste teknologi og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører ligeledes et af Danmarks største endoskopiafsnit.

Vi har en døgndækket akutlægebil, bemandet med speciallæger tilknyttet afdelingen.
Uden for normal dagarbejdstid dækkes denne funktion på konsulentbasis. Man har som speciallæge mulighed for, at blive tilknyttet lægebilen i det omfang der er plads. Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, afdelingsledelsen og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn.

Hvordan fordeles vagterne?
Der er tilstedeværelsesvagt af speciallæge alle dage samt introduktionslæger i forvagt.
Vi har en senvagt hvor en speciallæge har vagt til kl. 18.00 på alle hverdage. Derudover er en speciallæge dagligt i tilkaldevagt. Der arbejdes efter rulleskema med høj grad af fleksibilitet.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til Oversygeplejerske Marie Louise Ulsøe tlf: 2330 5689. mail: maruls@rm.dk  eller ledende overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen fra 1.1.2022.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgningsfrist d. 18.1. 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 4.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.