Afdelingslæge søges til Plastikkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge i Plastikkirurgi ved Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingslægen skal have speciallæge i Plastikkirurgi. Hoved-ansvarsområder omhandler: melanom og nonmelanom hudcancer, mammarekonstruktioner , mikrokirurgi, plastikkirurgiske sår, postbariatri og almen plastikkirurgi.

Vi søger en kollega med lyst til at indgå i fagligt udfordrende og udviklende teamsamarbejde. Stillingen er som udgangspunkt i mikrokirurgi og melanom og non-melanom hudcancer. Ansøger med forskningserfaring prioriteres.

Vi forventer at afdelingslægen besidder gode samarbejdsevner og har kompetencer inden for de syv kompetenceområder/roller for en speciallæge i plastikkirurgi.

Afdelingen har højt specialiseret behandlingsfunktion for patienter fra Region Midt og Region Nord. Desuden varetager afdelingen hoved- og regionsfunktionsbehandling af patienter i Region Midt. Afdelingens satellitfunktion i Hospitalsenhed Vest (Herning) forestår hovedfunktionsbehandling af patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland.

Afdelingslægen deltager sammen med de øvrige læger i vagterne. Vagtbetegnelse er tilkaldevagt fra bolig. Det forventes desuden at afdelingslægen deltager i Herning-funktionen. Du kan læse mere om funktionsbeskrivelsen her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Martha Lund på 2929 5102 eller konst. ledende overlæge Birgitte Jul Kiil på 2370 9773.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.