Afdelingslæge søges til medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge i Intern Medicin: Reumatologi, på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse den 1. maj 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Medicinsk Klinik 2, Gigtsygdomme er et dynamisk afsnit, der består af et team af 4 reumatologer, 4 specialsygeplejersker og sekretærer. Vi har løbende uddannelseslæger under supervision samt reumatologiske hoveduddannelsesforløb med tilknytning til klinikken. Klinikken har hovedfunktion inden for reumatologi og varetager udredning og behandling af et bredt udsnit af reumatologiske patienter, samt går tilsyn på andre afdelinger på hospitalet. Vi har en vision om høj faglig kvalitet, pålidelighed, tilgængelighed og patientinddragelse. Gigtklinikken er i høj grad selvorganiserende, og vi arbejder løbende med at udvikle os. Herunder at efteruddanne os, styrke regionalt samarbejde, forske og effektivisere vores dagligdag.

Om stillingen
Den primære funktion vil være i gigtklinikken med vurdering af kroniske, såvel som akutte reumatologiske problemstillinger. Det forventes at afdelingslægen selvstændigt varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter og superviserer afdelingens yngre læger. Det forventes at afdelingslægen indgår i organiseringen og driften af gigtklinikken, herigennem vil der i være mulighed for at præge arbejdsdagen nu såvel som fremtiden.

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang på medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Kvalifikationer og kompetencer
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i intern medicin: reumatologi.
Vi søger en person der

  • Er positiv og imødekommende.
  • Er fagligt velfunderet og klinisk beslutningsdygtig.
  • Er kreativ og udviklingsorienteret med øje for reumatologiens rolle i samspil med medicinsk, akut og ortopædkirurgisk afdeling.
  • Ønsker aktivt at bidrage til det tværfaglige teamarbejde.
  • Har organisatoriske evner.
  • Gerne vil undervise både formelt og ved sidemandsoplæring.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på Horsens Regionssygehus og Skanderborg Sundhedshus. Afdelingen har i alt 74 sengepladser og stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden drives i samarbejde med  Nyremedicinsk Afdeling, AUH et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens.
Medicinsk Afdeling modtager uselekterede medicinske patienter, der henvises fra praktiserende læger, andre afdelinger og sygehuse – akut eller efter visitation.
De akutte hjertemedicinske patienter modtages direkte i Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsageligt via hospitalets akutafdeling.
Medicinsk Afdeling er klassificeret til 20,5 hoveduddannelsesforløb, 13 introduktionsstillinger og 4 KBU-stillinger. Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.
 
Om Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 230.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder. Hospitalet er en af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter desuden Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup.
Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.
Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet – og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.
Hospitalet har ca. 1.500 ansatte og behandler årligt ca. 165.000 ambulante patienter, 2.150 fødsler og udskriver ca. 27.000 patienter efter indlæggelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning 
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk.
Ansøgningsfrist 5. marts. 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. marts 2021.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge
Thomas Hahn tlf. 7842 6651
Se nærmere om Regionshospitalet Horsens på  www.regionshospitalet-horsens.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.