Afdelingslæge søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst (ADA), Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er en fuldtidsstilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 01.11.21 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse består af tre specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed.

I klinikken har vi 3 fastansatte speciallæger. Vi har desuden i perioder ansat uddannelseslæger samt lægevikarer.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant psykiatrisk behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser på både hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har aktuelt 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder tæt sammen som et team. Enhedens arbejde er bygget op om en struktur med ugentlige behandlingskonferencer og supervision. Behandlingstilbud i Enhed for Personlighedsforstyrrelser består af psykoterapi i gruppe, og/eller individuel terapi, psykoedukation og evt. medikamentel behandling. Der arbejdes primært ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Aktuelt har vi overtaget ansvaret for regionsfunktionspatienter i vest. Dette gælder minimum 3 år frem.

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter – både unge og voksne – uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik. Enheden har aktuelt 10 ansatte inkl. to sekretærer, som arbejder som et team i tæt samarbejde med psykiater og daglig ledelse. Behandlingen består primært af individuel psykoterapi i forløb af 8-10 sessioner. Som udgangspunkt er der tale om shared-care samarbejde med patientens egen læge.

Sexologisk Enhed tilbyder specialiseret ambulant udredning, rådgivning og behandling til patienter med almene sexologiske problemstillinger såvel som patienter med seksuelle afvigelser og kønsidentitetsproblemer. Enheden består aktuelt af 2 psykologer samt en speciallægekonsulent, som er ansat 6 timer pr uge.

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse er en del af Afdeling for Depression og Angst (ADA), der desuden omfatter sengeafsnit, Klinik for Depression og Mani samt Klinik for PTSD og Angst. Klinikken varetager dertil løbende undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der er mulighed for at gennemføre forskning i samarbejde med Aarhus Universitet.

De primære arbejdsopgaver, som afdelingslægen skal varetage, er, psykoterapeutisk behandling og medikamentel vurdering og behandling af patienter i Enhed for Personlighedsforstyrrelser. I begrænset omfang skal der også varetages opgaver i relation til vurdering, herunder diagnostik, suicidalitet og medikamentel behandling af patienter i Enhed for Selvmordsforebyggelse Afdelingslægen skal desuden indgå i vagten på lige fod med hospitalets øvrige læger. Lægen forventes også at deltage i enhedens undervisnings- og supervisionsopgaver, konsulentopgaver samt bidrage til den fortsatte udvikling af enhedens behandlingsmetoder og -programmer.

Vi ønsker en speciallæge med

 • klinisk erfaring med individuel psykoterapi og gruppeterapi med enhedens målgrupper
 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykodynamisk/psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til klinikkens målgrupper
 • erfaring med diagnosticering af enhedens målgrupper
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for psykoterapeutisk uddannelse / videreuddannelse.
 • mulighed for specialisering i individuel og gruppeterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser, herunder supervision af egne terapiforløb
 • mulighed for specialisering i findiagnostik og differentialdiagnostik i forhold til personlighedsforstyrrelser
 • deltagelse i fagligt relevante kurser og temadage
 • mulighed for lægefaglig sparring med klinikkens øvrige læger
 • mulighed for forskning
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk og tværfagligt miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til den gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til klinikkens ledelse overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye på telefon 78 47 21 70.

Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist: d. 06.09.21. Samtaler: Afholdes d. 13.09.21.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.