Afdelingslæge søges til Intensiv Nord, Intensiv, Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge, der er interesseret i intensiv terapi på højt niveau. Vi kan tilbyde en afdeling med en samling af læger, der sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde, blive dygtigere, lære fra sig og sørge for et godt arbejdsmiljø. Stillingen er tilknyttet Intensiv Nord med tiltrædelse 1. oktober 2023 eller efter aftale.

Vi opfordrer dig også til at søge stillingen, hvis du gerne vil stifte nærmere bekendtskab med intensiv terapi som led i din faglige udvikling.

På afsnittet er der opmærksomhed på, at vi skal have et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvorfor vi løbende har tiltag, der skal medvirke til, at vi i lægegruppen har det godt med hinanden og vores arbejde. Der er fokus på at støtte hinanden og have respekt for, at vi hver især har forskellige behov. Vi har et ønske om fleksibilitet i arbejdsplanlægning, og dette er der forståelse for blandt ledelse og kolleger.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Du har mulighed for at vælge, om du vil påtage dig administrative opgaver i forhold til særlige interesse områder, og vi tilstræber at planlægge arbejdstid til disse opgaver.

Afsnittet er tilknyttet en bred palette af både medicinske og kirurgiske specialer, og hos os vil man både støde på den almene intensive patient, men også højt specialiserede funktioner især inden for det neurointensive område med både regions- og landsdelsfunktioner.

På sigt ser vi gerne, at størstedelen af vores læger er EDIC uddannede, men der foreligger ikke et krav.

Vores sygeplejersker er dygtige, og ca. 65 % har specialuddannelse i intensiv sygepleje. De agerer vigtige og gode samarbejdspartnere for os. Vi har enkelte funktioner uden for afsnittet i form af anæstesi til ETC samt dækning af akut lægebilsfunktionen i Aarhus.

Man er aldrig alene i vagt, og vi støtter os op ad hinanden uanset anciennitet.

Vi har fagligt høje ambitioner på specialets og patienternes vegne, og vi er ikke bange for at prøve nye initiativer.

Vi forventer, at en afdelingslæge er ambitiøs på egne vegne og tager et ansvar for at dygtiggøre sig. Der vil være mulighed for at specialisere sig i forhold til egne faglige interesser. Vi har mange samarbejdspartnere, og vi forventer, at man møder dem med intentionen om det gode patientforløb som centrum. Der er en ambition om at forstærke afdelingens forskningsaktivitet, og en ansøger med erfaring og/eller interesse i dette vil blive prioriteret. Som universitetshospital har vi mange uddannelsessøgende, og vi ser gerne en ansøger med undervisningserfaring.

Vi har ønske om på sigt at arbejde med udveksling mellem Intensiv Nord og Intensiv Øst mhp. bredde i varetagelse af den intensive patient. Udveksling vil ske efter aftale.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse. Der er 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos funktionsledende overlæge Stig Dyrskog på 2926 5655, eller på Stig.Dyrskog@rm.dk eller funktionsledende overlæge Mads Holmen Andersen på 2058 6806, eller på madsan@rm.dk. Se også funktionsbeskrivelsen.

Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

 

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til Chefsygeplejerske Anette Poulsen, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfristen er den 21. juni. 2023. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 26, 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen