Afdelingslæge søges til en stilling i voksenteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midt Stillingen som afdelingslæge i Voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser er ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af speciallæge med relevant speciale (f.eks. almen medicin, endokrinologi, intern medicin eller psykiatri) og gerne med erfaring med spiseforstyrrelser. Eller yngre læger under videreuddannelse i psykiatri, som forventes at opnå speciallægeautorisation snarest. Stillingen har primært tjeneste i Skejby.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Fundamentet i behandlingen er psykoterapeutisk, og de psykoterapeutiske tilbud er såvel individuelle som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med spiseværksted, daghospital, hjemmebesøg, mestringsgrupper, daghospital og endelig døgnindlæggelse.

PKS består af et ambulatorium for voksne patienter, et daghospital samt et børne- og ungeambulatorium i Skejby, og i Herning et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Samarbejde med såvel læger som andre faggrupper med lang erfaring med spiseforstyrrede
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Længerevarende psykoterapeutiske forløb både individuelt og i gruppe
 • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter
 • Samarbejde på tværs af andre afsnit i BUA.

Ansøgers kvalifikationer

 • Speciallæge i relevant speciale i forhold til at varetage de somatiske problemstillinger spiseforstyrrede kan have eller yngre læger under videreuddannelse i psykiatri, som forventes at opnå speciallægeautorisation i 2019 eller start 2020.
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med at styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe – samt være inspirerende og igangsættende.
 • Ansøger skal have interesse for eller stor viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling.
 • Ansøger skal helst have eller være i gang med en psykoterapeutisk uddannelse, eller som minimum have lyst til at tage en psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af voksne med spiseforstyrrelser. Der ønskes at ansøger, skal kunne eller på sigt vil kunne supervisere/vejlede egne og andre faggrupper.
 • Ansøger skal gerne have undervisningserfaring.

Hovedarbejdsopgaver:

 • Bidrage med en lægefaglig vinkel for de somatisk truede patienter
 • Håndtere blodprøvesvar og EKG´er for patienter sammen med de øvrige læger
 • Deltage i konferencer
 • Foretage forundersøgelser og anden udregning
 • Somatiske undersøgelser og vurderinger
 • Terapeutiske forløb
 • Varetage medicinsk behandling.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Se også funktionsbeskrivelse, afdelingslæger

Yderligere oplysninger
Overlæge Michala Høgsgaard tlf. 2169 4568, mail: mihoegl@rm.dk
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist: 22. september 2019 

Ansættelsessamtaler:  Uge 39.

Læs mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Yderligere beskrivelse af Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser findes på www.spiseforstyrrelser.net

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.
Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUA af 7 enheder fordelt i Skejby, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. 
De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt  Psykiatrisk Klinik for  
Spiseforstyrrelser og sengeafdelilng 3 for Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke cpr.nr. Afdelingen har et bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.