Afdelingslæge søges til Akutafdelingen i Viborg Med patienten i fokus har vi tværfagligt skabt en velfungerende afdeling i trivsel og vedvarende udvikling. Vi har travlt, men har stadig plads til godt humør og gode kollegiale relationer.

Ansøgningsfrist: 11/06/2023 Regionshospitalet Viborg

Vil du være en del af det Akutmedicinske speciale er her en enestående mulighed.

En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Akutmedicin er stadig et nyt speciale og under kraftig udvikling, hvilket giver rig mulighed for at være med til at sætte sit eget præg på specialet. Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team, da vi ved, at det skaber de bedste patientforløb.

Som akutlæge vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå i at modtage patienter, opfølgning på akut indlagte patienter samt varetage supervision af yngre kollegaer. Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamleder i modtagelsen af de dårligste patienter, som kommer direkte i vores traumestuer.

Vi har omkring 23 uddannelsessøgende læger, og det forventes derfor, at du er en aktiv del i et veletableret godt uddannelsesmiljø, og at du superviserer samt fungerer som hovedvejleder.

Vi deltager løbende i forskellige forskningsprojekter, hvor både afdelingens yngre læger og speciallæger deltager.

Du vil blive en del af et hold af ambitiøse, arbejdsomme og dedikerede akutlæger, hvor det gode arbejdsmiljø er i højsæde. Et hold, der hjælper hinanden og giver faglig sparring – også om natten. Vi har normering til 2 speciallæger om natten sammen med yngre læger. Vores fastansatte akutlæger kommer med forskellige faglige baggrunde, hvilket giver mulighed for vidensdeling og læring af hinanden.

Din vagtplan lægges i tæt samarbejde med vores skemalæggere med fokus på at privat- og arbejdsliv forenes.

De af afdelingens speciallæger, der ikke er speciallæger i Akutmedicin, vil alle få tilbudt afdelingens støtte og hjælp til en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af Merituddannelse inden for Akutmedicin. Den nuværende meritordning udløber i 2024.

I forbindelse med årlig MUS-samtale med cheflæge laves uddannelsesplan, og kursusaktiviteten for det efterfølgende år vil blive fastlagt.

Om Akutafdelingen:

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Afdelingen har en selvstændig afdelingsledelse og funktionsledere, og der er fokus på en dynamisk og medinddragende ledelseskultur.

En meget stor del af plejepersonalet har lang akut-erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af 38 senge, skadestue, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

På Akutafdelingen tages imod akutte patienter inden for gynækologi, organkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi og selekterede patienter indenfor urologi. Kardiologisk afdeling modtager selv visse patientgrupper. Modtagelse af patienterne varetages af Akutafdelingens egne læger i samarbejde med læger inden for de respektive specialer.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt hvor akutlægen virtuelt samarbejder med kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel indsats i eget hjem

Hvis du har lyst, kan du læse mere om Akutafdelingen på vores hjemmeside: https://www.fagperson.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk på tlf. 78 44 51 11.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 11. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes holdt i løbet af uge 25 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.