Afdelingslæge. Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Er du vores nye kollega?

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i radiologi? Er du optaget af faget og udviklingen af dette? Har du lyst til at være med til at præge nye arbejdsgange, når vi flytter til Regionshospitalet Gødstrup i 2021? Har du humor og er tværfagligt samarbejde naturligt i din hverdag? Så er dette måske noget for dig?

På hospitalsenheden Vest er en stilling som Afdelingslæge i diagnostisk radiologi ved Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning, ledig til besættelse snarest muligt.

Vi ønsker os en ny kollega, som har lyst til at være en del af en stor afdeling, hvor mange nye muligheder åbner sig på Regionshospitalet Gødstrup. En kollega som tager fællesskab og arbejdsmiljø alvorligt. En kollega der vil bidrage positivt til det kulturarbejde der pågår, når to afdelinger skal flytte sammen.

Vi kan tilbyde dig

 • En afdeling med fagligt engagerede kolleger
 • En kultur med åben og ligeværdig dialog
 • En rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til humor
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor dine ønsker og interesser har betydning
 • En afdeling hvor der er fokus på trivsel
 • Høj grad af indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse

Vi forventer, at du

 • Er speciallæge i diagnostisk radiologi, og fagligt bredt funderet.
 • Er engageret og med gå-på-mod.
 • Tager ansvar og ”løfter i flok”
 • Prioriterer uddannelse højt, og har lyst til undervisning og supervision
 • Har fokus på samarbejde og kommunikation.

Stillings- & funktionsbeskrivelse

Om Røntgenafdelingen
Vi er en afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden arbejder på at styrke vores kvalitet. Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi trives bedst med en uformel tone, og et godt humør. Vi er en munter flok og mødes også gerne til arrangementer udenfor arbejdstiden.
Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et godt tværfagligt miljø.
I Herning er der en speciallæge på vagt frem til kl 21.30, herefter overgår nattevagten til Holstebro, og begge matrikler betjenes efterfølgende derfra.

Herning har tilknyttet specialerne: Onkologi, Abdominalkirurgi, Akutmedicin, Pædiatri, Kardiologi og Gynækologi. Den store mediciske afdeling har også flere afsnit på matriklen.
Herning er akuthospitalet i Hospitalsenheden Vest og modtager traumer døgnet rundt.

Røntgenafdelingen i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm fungerer som én afdeling med fælles afdelingsledelse. Røntgenafdelingen i Herning er en højteknologisk afdeling, som råder over modaliteterne DR/CR knoglerum, 3 CT rum, 2 1,5T MR rum, 2 ultralyds rum og et gennemlysningsrum. Vi udvider kapaciteten i Gødstrup, bl.a. med 3T MR.
I Herning foretager vi årligt ca. 125.000 undersøgelser.
Afdelingen deltager i flere forskningsprojekter bl.a. med onkologien. Vores mål er at styrke vores egen forskning i fremtiden.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Afdelingen deltager i undervisningen medicinstuderende, KBU læger og af yngre læger i speciallægeuddannelsen, samt i uddannelsen af radiografer og sekretærer.

Stillingen indebærer at du deltager i vagtordningen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Overlæge med ansvar for Herning, Vania Helbo Jensen, telefon: 78 43 81 69, eller overradiograf Rikke Grøftehave Nielsen, telefon: 92 43 42 66.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk) ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d. 23. august 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.