Afdelingslæge – Retspsykiatrien Afdelingslæge søges til dynamisk og erfarent team af behandlere.

Dette job er udløbet

Pr. 1.10. 2020 eller snarest derefter er en stilling som afdelingslæge ledig ved Retspsykiatrisk Klinik, AUH Psykiatrien, Skejby

I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling, visse seksualkriminelle og der foretages ambulante mentalobservationer. Patientgruppen er ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien. Generelt er behandlingsforløbene flerårige pga. dom og foregår i et spændende tværfagligt samarbejde. Diagnosegruppen er bred med diverse co-morbiditet, og der kan foretages supplerende undersøgelser og re-diagnosticering. En særlig gruppe patienter modtager en ekstra opsøgende og specialiseret indsats, der foregår i et højt prioriteret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

  • Afdelingslægen vil blive ansat med funktion i Retspsykiatrisk Klinik primært til varetagelse af patienter med behandlingsdom. Arbejdet består i behandling, vejledning og supervision samt andre opgaver i relation til de ambulante retspsykiatriske patienter, og afdelingslægen vil her indgå i et dynamisk team med veluddannede og erfarne kolleger. Der er tid til fordybelse og til at opbygge et indgående kendskab til den enkelte patient.
  •  Det forventes, at afdelingslægen udfærdiger mentalerklæringer, hvilket varetages i et specialiseret tværfagligt team. Oplæring og supervision i udarbejdelsen af mentalerklæringer tilpasses den enkeltes behov.
  • Afdelingslægen skal indgå i fælles dagvagt på hverdage i Retspsykiatrisk Afdeling og deltager i hospitalets fællesvagt.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har interesse for og lyst til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af behandlingen. Retspsykiatrisk erfaring er ikke et krav.

Der er mulighed for at deltage i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen, ligesom der er gode muligheder for efteruddannelse, herunder i retspsykiatri.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø såvel i klinikken som i lægegruppen. Der er en høj grad af fokus på sikkerhed i arbejdet, hvilket vi ser en god effekt af.

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på en klinik og fire sengeafsnit. Afdelingen har landsdelsfunktion vedrørende mentalobservationer og højt specialiseret funktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle.

Du kan læse mere om afdelingen her HYPERLINK “http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-r—auh-risskov/”og se vores præsentationsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=dOtgdbaIoTI

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder, overlæge Kirsten Nitschke, tlf. 7847 2640.

Ansøgningsfrist den 24.08.2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 31.08.2020.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.