Afdelingslæge på psykiatrisk Sengeafsnit med speciale i bipolar lidelse, unipolar depression og angstlidelser Er du speciallæge i psykiatri og har lyst til at være afdelingslæge på et velfungerende psykiatrisk sengeafsnit med et inspirerende læringsmiljø og gode udviklingsmuligheder? Så har vi stillingen til dig.

Dette job er udløbet

Vi søger en engageret speciallæge til en afdelingslægestilling i Sengeafsnit 9, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Skejby. Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt til besættelse pr. 1. december 2023 eller snarest derefter.

Sengeafsnit 9

På Sengeafsnit 9 vægter vi den fagligt bedste behandling for patienterne, et godt tværfagligt samarbejde, et sjovt og læringsrigt miljø med plads til at udvikle sig. Sengeafsnittet ledes af oversygeplejerske, ledende specialpsykolog og ledende overlæge. Afsnittet er normeret til 24 patienter og modtager primært patienter, som indlægges akut i psykiatrien. Varigheden af patientforløbene varierer fra få dage til flere måneder og flowet er på ca. 10 patienter om ugen. Den største gruppe af patienter på afsnittet lider af unipolar eller bipolar affektiv sindslidelse. Desuden er afsnittet det eneste sengeafsnit i Skejby med speciale i angstlidelser, hvoraf det primært er patienter med PTSD, som indlægges. Endvidere vil der være patienter med andre psykiatriske problemstillinger, f.eks. forstyrrelse af personlighedsstrukturen, autisme og psykoselidelse.

 

Afdelingslæge rollen 

Som afdelingslæge på Sengeafsnit 9 vil du indgå i et tæt samarbejde med ledelsen om det kliniske arbejde og udviklingen af afdelingen. Nogle af dine ansvarsområder som afdelingslæge vil være at indgå i behandlingsteamet med de øvrige læger, psykologer og plejepersonalet i afdelingen omkring udredning og behandling af patienterne. Endvidere vil du få en central rolle i supervision, undervisning, uddelegering af opgaver og afvikling af behandlingskonferencer.

Vi ønsker, at understøtte dig i at udvikle dine lægefaglige og organisatoriske kompetencer, ligesom vi også kan tilbyde dig efteruddannelse f.eks. i diagnostik, psykopatologi og terapi.

Om ADA

Du vil være forankret i Sengeafsnit 9, men du vil også være en del af hele Afdeling for Depression og Angst (ADA). Denne er én af tre universitetshospitalsafdelinger, der tilsammen udgør voksenpsykiatrien på Aarhus Universitetshospital. De tre afdelinger deler vagtfunktionen i voksenpsykiatrien, hvor du vil indgå i bagvagtslaget. ADA er en dynamisk arbejdsplads, der har fokus på en faglig profilering og tæt samarbejde med de somatiske afdelinger på AUH. Medarbejderstaben i ADA omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og fire ambulante enheder, som bl.a. varetager ECT- og TMS-behandling af både ambulante og indlagte patienter. Som en del af ADA vil du have mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter, ligesom du vil blive en del af den samlede speciallægegruppe med mulighed for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab. Derudover vil du, bl.a. som vejleder, deltage i uddannelsen af uddannelseslægerne i ADA.

Ansøgning

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende og udfordrende stilling med gode muligheder for supervision og et stort udviklingspotentiale som afdelingslæge i psykiatri, og kan du arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre, så send din ansøgning, CV og relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist d. 21.11.2023

Ansættelsessamtaler afholdes d. 24.11.2023

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsledende overlæge Torben Albert Devantier på mail: torbdeva@rm.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.