Afdelingslæge med speciale i kardiologi søges til Hjertesygdomme En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse fra den 1. december 2019.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Arbejdsområdet dækker hele afdelingen, dog med hovedvægt på iskæmisk hjertesygdom – diagnostik og behandling, herunder særligt tidlig diagnostik med biomarkører og hurtig udredning af akutte kardiologiske patienter. Arbejdsområdet inkluderer herudover ambulant udredning og opfølgning af patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Erfaring indenfor såvel invasiv som non-invasiv iskæmidiagnostik forudsættes.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet Iskæmisektionen. Afdelingslægen skal sammen med andre afdelingslæger dække et begrænset antal vagter i speciallægevagtlaget, alternativt i bagvagtslaget, hvis der i en periode er behov for det. Afdelingslægen kan desuden forvente at skulle deltage i visse administrative og ledelsesmæssige funktioner efter nærmere aftale, herunder opbygning og udvikling af ambulant akutudredningsafsnit.

Det forventes yderligere, at afdelingslægen deltager i uddannelsen af yngre læger og evt. andre faggrupper samt deltager aktivt i afdelingens forskning, kvalitetssikring og udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til. overlæge med organisatorisk ledelsesansvar Jacob Thorsted Sørensen på 4014 3563 eller på jacosoer@rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.