Afdelingslæge med erfaring og interesse for fod- og ankelkirurgi søges til Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Vi har fået mulighed for at ansætte en afdelingslæge i vores Fod- og ankelsektor. Vi søger derfor en yngre læge til vores team, som er interesseret i fod- og ankelkirurgi.

Ansøgningsfrist: 28/10/2020 Regionshospitalet Horsens

Vi ønsker en kollega, som vægter omhyggelighed og kvalitet i arbejdet, er reflekterende og videnssøgende, og som bidrager til en afdeling med høj kvalitet i patientarbejdet. Du må samtidig gerne besidde erfaring og interesse for forskning og være indstillet på at deltage i dette

Stillingen er ledig til besættelse pr. 01.03.2021 eller efter aftale.

Vi tilbyder

Afdelingen oppebære regionsfunktion indenfor for- og ankelkirurgi. Du vil hovedsageligt være beskæftiget med kirurgi og problemstillinger i forfoden, hvor vi tilbyder oplæring. Endvidere vil du opnå erfaring med sårbehandling i vores Sårklinik. Vi har et socialt velfungerende arbejdsklima med et trygt arbejdsmiljø, hvor vi sammen og hver især bidrager til høj kvalitet i opgaveløsningen. Når alle bidrager med deres kompetencer og respektfuldt arbejder sammen, skaber vi en god arbejdsplads for alle.

Om afdelingen

I afdelingen er der ansat 21 speciallæger (afdelingslæger/overlæger), 10 uddannelsessøgende læger samt 2 reservelæger i uklassificerede stillinger.
Afdelingen har ud over fod- og ankelkirurgi også regionsfunktion i skulderkirurgi, idrætstraumatologi samt hofteskopi. Vi har tillige kompetencer indenfor håndkirurgi samt hofte- og knæalloplastik. Herudover er hospitalet akutsygehus, hvor vi dækker traumemodtagelse samt den akutte ortopædkirurgi.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil indgå i bagvagtslaget med tilstedeværelse på hospitalet.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karsten Krøner på telefon 23238688 eller ved sektoransvarlig overlæge for fod- og ankelkirurgi Jesper Kabel på telefon 24214301.

Din ansøgning

Ansøgningen struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgningen fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer indenfor speciallægerollerne på skema, som en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 28.10.2020
Der afholdes ansættelsessamtaler den 02.11.2020

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.