Afdelingslæge – Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup Afdelingslæge Gynækologi

Dette job er udløbet

Afdelingslægestilling er ledig til besættelse pr. 1/3-2024, eller efter nærmere aftale.
Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Er du Forskningsaktiv?
Vil du være med på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!
www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler

Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring inden for gynækologi, og du vil få funktion i det almengynækologiske team.

Faglig og organisatorisk profil
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler ledes af cheflægen og chefjordemoderen

Gynækologi
Afdelingen varetager, ud over den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme, herunder robotassisteret kirurgi, urogynækologi, og gynækologisk endokrinologi.
I ambulatoriet er der en velfungerende mini-hysteroskopi funktion. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år.

Obstetrik
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Gødstrup. Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring.

Forskning og Uddannelse
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler har et aktivt og veletableret forskningsafsnit.  I Regionshospitalet Gødstrup er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi.
Aktiviteterne er samlet i NIDO|danmark  https://www.fagperson.regionshospitalet-goedstrup.dk/forskning/nido/Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen. NIDO|danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at vi i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner.

Lægefaglige teams
Afdelingens lægestab arbejder i et af nedenstående teams:
– obstetrik, herunder ultralyd og prænatal diagnostik
– urogynækologi herunder prolapskirurgi
– gynækologisk-endokrinologi, adnekskirurgi, hysteroskopi, herunder ambulant mini-hysteroskopi
– almen gynækologi herunder TLH operationer og robotassisterede operationer samt endometriosekirurgi

Lægenormering
18 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse.
Speciallægerne og H-lægerne er i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Afdelingslægen skal være med til at sikre en fortsat høj faglig udvikling, baseret på evidens og tværfaglighed. Du vil indgå i det operative team og skal understøtte aktiviteterne i vores kommende Universitetsklinik

Personprofil
Vi forventer, at du:
– er speciallæge i gynækologi og obstetrik
– er ph.D
– er forskningsaktiv
– har dokumenteret erfaring inden for gynækologi, herunder operative kompetencer
– er fagligt inspirerende og initiativrig
– besidder gode samarbejdsevner
– er serviceminded over for både patienter og afdelingens samarbejdspartnere

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Søges stillingen som afdelingslæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på www.regionshospitalet-goedstrup.dk
eller ved at kontakte cheflæge Carsten Byrjalsen på mobil: 6014 3216.

Ansættelse fra 1/3-2024 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en
tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist 2/1-2024

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.