Afdelingslæge, Kirurgisk afd., Herning En stilling som afdelingslæge ved Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse den 01. oktober 2021 eller efter aftale. Speciallæger i kirurgi opfordres til at søge, uanset om man ønsker uddannelse indenfor kolorektalkirurgi, laparoskopisk/herniekirurgi eller avanceret endoskopi.

Dette job er udløbet

Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi godt 4.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

Kirurgisk afdeling
Afdelingen ligger på matriklen i Herning. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Kirurgisk Afdeling modtager uselekterede akutte og elektive patienter fra optageområdet og dækker bredt det kirurgiske speciale.

Til afdelingen er knyttet et forskningsafsnit, som ledes af den forskningsansvarlige overlæge. Der er således gode muligheder for forskning.

Vagtstrukturen er 4 laget, med en forvagt (basislæge ansat i akutafdelingen), en mellem- og en bagvagt samt en overlægevagt.

Ansøgeren vil indgå i bagvagtslaget, som er 8-skiftet med tilstedeværelsesvagt.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Niels Hald på tlf. 7843 5310.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 27. august 2021.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.