Afdelingslæge, Kirurgisk Afd., Herning Afdelingslæge Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest, Herning

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse den 01.06.2020 eller efter aftale.

Speciallæger i kirurgi opfordres til at søge, uanset om man ønsker uddannelse indenfor kolorektalkirurgi, laparoskopisk/herniekirurgi eller avanceret endoskopi.

Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.
Hospitalsenheden Vest har hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.

Kirurgisk afdeling
Afdelingen ligger på matriklen i Herning. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Kirurgisk Afdeling modtager uselekterede akutte og elektive patienter fra optageområdet og dækker bredt det kirurgiske speciale.

Til afdelingen er knyttet et forskningsafsnit, som ledes af den forskningsansvarlige overlæge. Der er således gode muligheder for forskning.

Vagtstrukturen er 4 laget, med en forvagt (basislæge ansat i akutafdelingen), en mellem- og en bagvagt samt en overlægevagt.
Ansøgeren vil indgå i bagvagtslaget, som er 8-skiftet med tilstedeværelsesvagt.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Niels Hald på tlf. 7843 5310.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “send job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 24.04.2020

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.