Afdelingslæge Kirurgi, Regionshospitalet Viborg To stillinger som afdelingslæge i kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Afdelingslægen skal primært varetage akut kirurgi og dagkirurgi.
Du vil indgå i et velfungerende team, hvor der arbejdes med akutte kirurgiske patienter, hernie- og galdeoperationer. Teamet arbejder med fast track på operationstuerne i samarbejde med de andre faggrupper. Teamet har også opgaven med at uddanne introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i galde- og herniekirurgi.

Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.
Der er stuegangsvagt lørdag og søndag og akut operationsvagt alle hverdage 8-18 og 8-16 i weekender og helligdage, begge vagter deles blandt alle speciallæger i afdelingen.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Bagvagten dækker brystkirurgi fra 15-8 og i weekender.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også en sektion med brystkirurgi og en sektion med karkirurgi.

Afdelingen er opdelt i 8 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, dagkirurgi, karkirurgi, varicer og sårcenter.

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning. Der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift. På afdelingen er ansat to forskningsansvarlige overlæger.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingslæge Marie Kirk tlf. 78446428, ledende overlæge Einar Pahle, tlf. 7844 6301 eller Oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 78446302.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 28/9-2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.