Afdelingslæge inden for onkologi eller hæmatologi til godkendelse af nye lægemidler til Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Er du onkolog eller hæmatolog og interesseret i lægemidler? Overvejer du et lægejob uden for klinikken, eller kommer du fra lægemiddelindustrien og vil prøve noget nyt? Hvert år kommer der nye lægemidler. Lægemidlerne har fået en markedsføringstilladelse efter en grundig godkendelsesproces, hvor data fra bl.a. de kliniske forsøg bliver gennemgået nøje. Vil du være med til at godkende lægemidler til gavn for patienter og samfund, så venter der en spændende stilling på dig i Lægemiddelstyrelsen.

Om os
Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vi er ca. 450 medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen på Islands Brygge, men gennem det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (European Medicines Agency) samarbejder vi dagligt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder. Vi deltager i forskellige faglige arbejdsgrupper med andre eksperter, og Danmark har medlemmer i alle de europæiske lægemiddelkomiteer.

Stillingen er i enheden Medicinsk Evaluering og Biostatistik (MED), som er den enhed, hvor de fleste læger i Lægemiddelstyrelsen er ansat. Vi er 27 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, og dine nærmeste kolleger bliver læger, farmaceuter, toksikologer og statistikere. Vi arbejder tværfagligt, ofte i mindre arbejds­grupper. Enheden har også 22 deltidsansatte speciallæger fra vidt forskellige specialer, som bidrager med vigtig specialviden.

Din hverdag hos os
I MED godkender vi nye lægemidler og vedligeholder deres markedsføringstilladelser.

Din primære arbejdsopgave er at vurdere kliniske data for cancerlægemidler. Har lægemidlet en klinisk relevant effekt på den tiltænkte patientpopulation? Er der et rimeligt forhold mellem effekt og sikkerhed? Er der en særlig risiko i visse patientpopulationer f.eks., ældre, nyre- eller leversyge?

Derudover vil du også lave risikovurderinger i forbindelse med mangelsituationer, vurdere udleveringstilladelser af ikke markedsførte lægemidler og besvare lægemiddelrelaterede spørgsmål fra borgere, presse og politikere.

På sigt vil du kunne deltage i arbejdsgrupper i EMA. Din baggrund og dine interesseområder er medbestemmende for, hvilke lægemidler du primært vil beskæftige dig med. De overordnede terapiområder er onkologi og hæmatologi.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge i onkologi eller hæmatologi. Du kan også have solid erfaring fra lægemiddelindustrien og uden en formel speciallægeuddannelse. Din videnskabelige og faglige ekspertise er afgørende, og en vis klinisk erfaring er nødvendigt.

Du har interesse og flair for at vurdere klinisk forskning. Du skal endvidere være motiveret for at arbejde tværfagligt i et internationalt miljø, hvor engelsk er det daglige arbejdssprog, som du behersker på højt niveau, både mundtligt og skriftligt.

Du skal kunne kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske. Endelig skal du have gode samarbejdsevner, kunne arbejde målrettet, bevare overblikket og overholde tidsfrister.

Vi tilbyder
En internationalt orienteret arbejdsplads med tætte samarbejdspartnere i hele Europa gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Du får erfaring med at vurdere studiedesign og kliniske data og et indgående kendskab til, hvilke krav myndighederne stiller til godkendelse af lægemidler.

Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, der kendetegnes af dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder.

Vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og du kan selv i høj grad planlægge din hverdag. Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver, og du får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.

Der gives mulighed for faglig efteruddannelse med kongresdeltagelse.

Om ansættelsen
Ansættelse og lønforhandling sker i henhold til statens gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre læger.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte enhedschef overlæge Doris Hovgaard på telefon 93 59 01 56. Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

Er du interesseret?
Klik på ”Søg job” og send din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51-01.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.