Afdelingslæge i voksenpsykiatri søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er en fuldtidsstilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 01.10.2020 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 21/08/2020 Aarhus Universitetshospital

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse består af tre specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed.

 

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant psykiatrisk behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser på både hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har aktuelt 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder tæt sammen som et team. Enhedens arbejde er bygget op om en struktur med ugentlige behandlingskonferencer og supervision. Behandlingstilbuddet i Enhed for Personlighedsforstyrrelser består af psykoterapi i gruppe, og/eller individuel terapi, psykoedukation og evt. medikamentel behandling. Der arbejdes primært ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme.

 

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter i alle aldersgrupper – både børn og voksne – uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik. Enheden består af fem psykologer og to sekretærer, som arbejder som et team i tæt samarbejde med psykiater og daglig ledelse. Behandlingen består primært af individuel psykoterapi i forløb af 6-8 sessioner. Som udgangspunkt er der tale om ”shared care” samarbejde med patientens egen læge.
Sexologisk Enhed tilbyder specialiseret ambulant udredning, rådgivning og behandling til patienter med almene sexologiske problemstillinger såvel som patienter med seksuelle afvigelser og kønsidentitetsproblemer. Enheden består aktuelt af to psykologer samt en speciallægekonsulent, som er ansat 6 timer pr uge.

 

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordforebyggelse varetager ud over behandling løbende undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der er mulighed for at gennemføre forskning i samarbejde med Aarhus Universitet. Klinikken er en del af Afdeling for Depression og Angst, der desuden omfatter sengeafsnit, Klinik for Depression og Mani samt Klinik for PTSD og Angst.
De primære arbejdsopgaver, som afdelingslægen skal varetage, er psykoterapeutisk behandling og medikamentel vurdering og behandling af patienter i Enhed for Personlighedsforstyrrelser. I begrænset omfang skal der også varetages opgaver i relation til vurdering af diagnose, suicidalitet og medikamentel behandling af patienter i Enhed for Selvmordsforebyggelse. Afdelingslægen skal desuden indgå i vagten på lige fod med hospitalets øvrige læger. Lægen forventes også at deltage i enhedens undervisnings- og supervisionsopgaver, konsulentopgaver samt bidrage til den fortsatte udvikling af enhedens behandlingsmetoder og -programmer.

Vi ønsker en speciallæge i voksenpsykiatri med

 • klinisk erfaring med individuel psykoterapi og gruppeterapi med enhedens målgrupper
 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykodynamisk/psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til klinikkens målgrupper
 • erfaring med diagnosticering af enhedens målgrupper
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for psykoterapeutisk uddannelse / videreuddannelse.
 • mulighed for specialisering i individuel og gruppeterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser, herunder supervision af egne terapiforløb
 • mulighed for specialisering i findiagnostik og differentialdiagnostik i forhold til personlighedsforstyrrelser
 • deltagelse i fagligt relevante kurser og temadage
 • mulighed for lægefaglig sparring med klinikkens øvrige læger
 • mulighed for forskning
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk og tværfagligt miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til den gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til klinikkens ledelse overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye på telefon 78 47 21 70.

Ansøgning

Ansøgningen struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 21. august 2020. Samtaler forventes at blive afholdt den 3. september 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.