Afdelingslæge i pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi søges ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge med specialfunktion indenfor pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Der søges en engageret speciallæge, som er fagområdeuddannet indenfor området, alternativt forventes ansættelsen at indgå i den tre-årige fagområdeuddannelse i pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi efter nærmere aftale.

Speciallægen er primært tilknyttet Børn og Unge Sengeafsnit BU2 og BU klinik. Afdelingslægen vil også have tilknytning til Sengeafsnit BU1, som er stamafdeling for indlagte immunologiske patienter. Aktuelle stilling er knyttet til 18-skiftet to-delt bagvagtsfunktion.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 25.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 75 læger, heriblandt en ledende overlæge, en lærestolsprofessor, fem kliniske professorer, 30 overlæger, 12 afdelingslæger, ni HU-læger i pædiatri, tre introduktionslæger, ni blokstillinger i almen medicin og en blokstilling i Klinisk Genetik. Vagtstrukturen består af et to-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en otte-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og intensivafdelingen og en fire-skiftet rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer senstuegang til 20.00 på hverdage (kan variere efter sæsonbelastning), fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologer) og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på tre sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Ansøgning incl. CV skal indsendes via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Yderligere oplysninger om afdelingen, fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jens Erik Veirum på 3071 5323 eller overlæge Mette Holm på 3071 5334.

Ansøgningsfrist den 15. december 2019. Samtaler forventes afholdt uge 51, 2019.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se hjemmesiden.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.