Afdelingslæge i kirurgi, Regionshospitalet Horsens En afdelingslægestilling i vores øvre sektion ønskes besat pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Du er speciallæge i kirurgi. Du har dokumenteret kompetencer og interesse inden for både åben og laparoskopisk kirurgi samt speciel interesse for avanceret endoskopi.

Du er et positivt og fleksibelt menneske med gode samarbejds- og kommunikative evner. Du har undervisningserfaring og interesse for yngre lægers uddannelse samt et stærkt tværfagligt samarbejde.

Afdelingen har i mange år specialiseret sig i herniekirurgi, og varetager behandlingen af komplicerede hernier for hele Region Midtjylland og har fået tildelt regionsfunktionen vedr. behandlingen af gigant- og parastomihernier i den seneste Specialeplan.

Kirurgi varetager desuden akut og elektiv udredning og behandling af alle sygdomme inden for det gastroenterologiske område(~4000 ptt/år). Vores særlige indsatsområder er den mini-invasive, laparoskopiske kirurgi, hvor især kolon-, galde- og herniekirurgien er i fokus.

Afdelingen har en colon sektion med udredning og behandling af colon og perianale lidelser, herunder kirurgisk behandling af colon cancer, hvor vi deltager i oplæring af Colo-rectal Fellows.

Afdelingen består af to sengeafsnit med i alt 33 senge, et ambulatorium samt en stomi- og sår klinik. Aktuelt er afdelingerne sammenlagt, idet der har været en periode med vakante sygeplejerske stillinger. Der er ca. 80 medarbejdere i Kirurgi, heraf 17 speciallæger og 14 læger under uddannelse.

På hospitalets Dagkirurgiske og Endoskopiske Center udføres en betydelig mængde ambulante kirurgiske operationer (~1500/år) og skopier (~14.000/år). Sidstnævnte bemandes i fællesskab med anæstesien fra Bedøvelse, Operation og Intensiv samt fra Medicinsk Afdeling. Afdelingen er involveret i etableringen af Akademi for efteruddannelse af skopører i Region Midtjylland, der er placeret i Horsens. Udover almindelig skopier har vi tiltagende aktivitet indenfor EMR.

I forbindelse med udvidelsen af Regionshospitalet Horsens har vi ibrugtaget en ny bygninger, hvis faciliteter blandt andet omfatter en helt ny operationsgang og nye sengeafsnit til Kirurgi.

Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner svarende til en befolkning på ca. 233.000. Optageområdet for endoskopier inkluderer også Aarhus Kommune.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:

Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital, der satser meget på at være med i front med IT, patientflow og patientsikkerhed til gavn for patienter og medarbejdere. Vi arbejder bl.a. med MidtEPJ, Klinisk Logistik og kommunikationssystemet: i-Hospitalet.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Se funktionsbeskrivelse

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 19. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo marts.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til cheflæge Mehmet Öztoprak, telefonnr. +45 7842 6228

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen