Afdelingslæge i karkirurgi ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Afdelingslæge ved Karkirurgisk Sektion, Hjerte- Lunge- og Karkirurgi

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland og med ansættelse ved Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Karkirurgisk sektion, Aarhus Universitetshospital ønskes be­sat pr. 01.05.2021 eller efter aftale.

Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi og have en bred karkirurgisk ud­dannelse.
Afdelingslægen skal deltage i 5/6-skiftet vagt fra bolig med modtagelse af akutte karkirurgiske patienter med typisk underekstremitetsiskæmi eller aneurismesygdom, hvoraf nogle skal opereres akut.
Afdelingen er sammen med Røntgen & Skanning i gang med en udvikling, hvor karkirurger i stigende grad involveres i perkutane interventioner.
Karkirurgien er præget af en høj ambulant aktivitet, hvor ultralydsfunktionen i stigende udstrækning varetages i klinikken. Kompetencer, eller lyst til at erhverve kompetencer inden for dette område vurderes positivt.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger og dokumentation om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægekompetenceområder. Skema findes på Region Midtjyllands hjemmeside www.regionmidtjylland.dk under Sundhed -> uddannelse -> lægelig uddannelse -> ansættelse af speciallæger. Skemaet udfyldes elektronisk sammen med ansøgningen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For yderligere information se vedhæftede funktions- og opgavebeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Lars Ilkjær på telefon 2477 8771 eller mail larsilkj@rm.dk

Ansøgningsfrist 18. marts 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12/13 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.