Afdelingslæge i kardiologi ved Regionshospitalet Horsens 1-2 stillinger som afdelingslæge i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse 1. april 2024 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge, som har lyst til at være med til at videreudvikle det kardiologiske område i Horsens.

Ved Regionshospitalet Horsens modtages alle akutte hjertepatienter direkte i Akut Hjerteklinik af et tværfagligt team. Den fysiske placering ligger side om side med det kardiologiske sengeafsnit, som består af et dynamisk og velfungerende sengeafsnit med 23 telemetriovervågede senge, og vi er lykkedes med en velintegreret interaktion og ressourceudnyttelse imellem de to enheder. Der er tilknyttede ekkosygeplejersker, som varetager ekkokardiografi på indlagte pt. og på de akutte hjertepatienter og som assisterer til diverse kardiologiske procedurer såsom TEE og DC konvertering.

Vores ambulante funktion omfatter AFLI klinik, AK/VTE- klinik, hjertesvigtsklinik samt et stort EKKO-ambulatorium. Vi har desuden en velfungerende hjerte-CT sektion. Teamsamarbejde er en hjørnesten i vores arbejde og vores tværfaglige samarbejde er veletableret.

Kvalifikationer og kompetencer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: kardiologi. Vi søger en speciallæge, der er engageret og dedikeret og som ønsker at indgå i vores kardiologiteam, hvor både monofaglig- og tværfaglig udvikling er i fokus.

Vi søger en kollega som:

 • altid sætter patienten først
 • byder sig til
 • er innovativ og interesseret i faglig udvikling
 • kan arbejde struktureret med forbedringstiltag/innovation
 • er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
 • har gode faglige og sociale kompetencer
 • har fokus på videreuddannelsen af yngre læger og sygeplejersker inden for kardiologi
 • ønsker at påtage sig udviklingen af et personligt organisatorisk/fagligt ansvarsområde

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads med fokus på kollegialitet, trivsel og arbejdsmiljø
 • en velfungerende speciallægegruppe, hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
 • en afdeling med fokus på balancen mellem drift, uddannelse og forskning
 • en flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
 • en afdeling, hvor samarbejde tværfagligt, internt og eksternt vægtes højt
 • mulighed for ansvar for og fordybelse i subspeciale-interesser
 • mulighed for at deltage i forskningsarbejde

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en bred intern medicinsk afdeling med 35 speciallæger, heraf 5 speciallæger i kardiologi. Kardiologien fungerer som en selvstændig enhed i afdelingen, i tæt samarbejde med de øvrige intern medicinske specialer. Til det hjertemedicinske sengeafsnit er fx tilknyttet faste speciallæger i geriatri som indgår i samarbejdet om behandlingen af komplekse, ældre patienter. Afdelingen har i alt 65 sengepladser fordelt på 3 sengeafsnit, og varetager diagnostik, pleje og behandling inden for kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi og med tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Medicinsk Afdeling har også tilknyttet et dialyseafsnit, som drives i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling, AUH.

Regionshospitalet Horsens er et akuthospital. Akutte hjertepatienter modtages direkte i Hjertemedicinsk afsnit. Øvrige akutte patienter modtages hovedsagelig via hospitalets Akutafdeling.

I Medicinsk Afdeling følger vi Regions Midtjyllands værdier: Dialog – Dygtighed –  Dristighed, og har fokus på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og selvstændighed.

Arbejdstilrettelæggelse
Afdelingslægen deltager sammen med afdelingens øvrige speciallæger i de forskellige funktioner i afdelingen, herunder i stuegang i weekend og på helligdage. Deltagelse i tilstedeværelsesvagt og/eller beredskabsvagt aftales nærmere ved ansættelsen.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk afdeling er en uddannelsesafdeling, som uddanner læger på både i KBU-, intro- og hoveduddannelse – heraf 3 årlige hoveduddannelsesforløb i kardiologi. Herudover undervises studerende fra flere semestre og Medicinsk Afdelings eget personale. Det forventes, at afdelingslægen deltager aktivt i de daglige supervisions- og uddannelsesopgaver og bidrager til et trygt og udviklende læringsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgningen og anden dokumentation uploades elektronisk.

Ansøgningsfrist: 14/12-2023
Ansættelsessamtaler: 18/12-2023

Yderligere information
Vi inviterer gerne på besøg i afdelingen og byder på en uforpligtende kop kaffe. Henvendelse til cheflæge Louise Wamberg, tlf. 7842 6962 for yderligere oplysninger.

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.regionshospitalet-horsens.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.