Afdelingslæge i Intern medicin: endokrinologi, Regionshospitalet Horsens Vil du være en del af vores endokrinologiske team på Regionshospitalet Horsens?

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens søger efter speciallæge i intern medicin; endokrinologi, pr. 1. september 2023 eller efter aftale, som har lyst til at være med til at videreudvikle det endokrinologiske område i Horsens.

På Regionshospitalet Horsens består det endokrinologiske team af 4 speciallæger og pt. 4 HU-læger i endokrinologi. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med specialiserede sygeplejersker.  Vi driver i fællesskab en velfungerende endokrinologisk klinik, og som Steno Partner afdeling indgår vi i kvalitets- og udviklingsarbejde sammen med Steno Diabetes Center Aarhus.

Som endokrinolog er du også en del af en bred intern medicinsk afdeling med 33 speciallæger, hvor du deltager i stuegangsfunktionen på både endokrinologiske og intern medicinske patienter.

I Medicinsk Afdeling fokuseres på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af tillid, respekt og humor.

Vi tilbyder

  • En velfungerende speciallægegruppe hvor det faglige fællesskab og samarbejde er prioriteret
  • En flad ledelsesstruktur med gode muligheder for at få afprøvet og implementeret nye tiltag
  • Et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling
  • En afdeling hvor vores samarbejde med både interne og eksterne vægtes højt

Vi leder efter en kollega som har en bred endokrinologisk interesse og vil medvirke til at styrke vores endokrinologiske team.

Vores forventninger til vores kommende kollega:

  • Du er innovativ og interesseret i faglig udvikling
  • Du er motiveret for at indgå i tætte tværfaglige teams
  • Du har gode faglige og sociale kompetencer
  • Du har interesse for forskning, kvalitetsudvikling og udviklingsopgaver
  • Du vil deltage i at uddanne yngre læger og sygeplejersker inden for endokrinologien

Medicinsk Afdeling

Regionshospitalet Horsens er et af Region Midtjyllands akuthospital. Hospitalet indgår i klynge samarbejde med Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner.

Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter. Afdelingen har 3 sengeafsnit med i alt 65 sengepladser plus årstidsvarierede sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og stor ambulant aktivitet. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, og driver en Dialyseklinik i samarbejde med Afdelingen for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Akutte patienter modtages hovedsageligt via Akutafdelingen. De akutte hjertemedicinske patienter modtages dog direkte i Hjertemedicinsk Sengeafsnit.

Undervisningsforpligtelse

Medicinsk Afdeling er klassificeret til 16,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin, heraf 3 i Endokrinologi og 6,5 i almen medicin samt 14 introduktionsstillinger og 4 KBU-læger. Det påhviler vores nye kolleger at deltage i uddannelsen af disse læger. Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

I afdelingen er der mulighed for at deltage i forskningsarbejde og kvalitetsudvikling.

Vagtforpligtelse

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, i stuegang på Medicinsk afdeling og som medicinsk speciallæge i Akutafdelingen.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Stillingen er 37 timer/uge.

Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk.

Ansøgningsfrist: 04-06-2023

Ansættelsessamtaler finder sted: 12-06-2023

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Louise Wamberg, tlf. 78426962, eller afdelingslæge Gitte Bloch Rasmussen på telefon 78425223

Læs om hospitalet på www.Regionshospitalet-horsens.dk

 

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen