Afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det stærke hold, som får visionen til at leve i dagligdagen.

Ansøgningsfrist: 26/02/2023 Regionshospitalet Gødstrup

En stilling som afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi ved Regionshospitalet Gødstrup, Medicinsk Afdeling er ledig til ansættelse pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

 

Medicinsk Afdeling

Vi er efterhånden godt landet på Regionshospitalet Gødstrup, og det er en fantastisk oplevelse at tage et helt nyt hospital i brug. Vi er nu en Medicinsk Afdeling samlet under samme tag til gavn for både det faglige og sociale fællesskab samtidig med, at patienterne tilbydes de bedste rammer for effektive behandlingsforløb. Medicinsk Afdeling varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i de seks vestlige kommuner i Region Midtjylland og har ud over hovedfunktionen i Gødstrup også funktioner i Center for Sundhed, Holstebro og i Ringkøbing Sundhedshus. Der er fælles afdelingsledelse bestående af cheflæge og chefsygeplejerske.

 

Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje inden for følgende specialer: hæmatologi, lungemedicin, infektionsmedicin, endokrinologi, nyremedicin, reumatologi, gastroenterologi og geriatri. Afdelingens aktuelle sengekapacitet er 73 senge fordelt på fem sengeafsnit; vi har dog et håb og en forventning om at kunne åbne yderligere senge i løbet af 2023, så vi når vores normerede sengeantal på 90. Der er tilhørende ambulant funktion inden for alle af afdelingens otte specialer samt et stort dialyseafsnit med 36 dialysepladser og klinik for udredning af patienter mistænkt for cancer.

Ud over at være arbejdsplads for ca. 500 fastansatte medarbejdere er afdelingen også uddannelsessted for medicinstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever på alle trin af uddannelsesforløbene.

 

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse, overgangen fra hospital til eget hjem og implementering af tekniske løsninger – alt sammen med formålet at give værdi for patienten.

 

Den endokrinologiske funktion

Afdelingen har regionsfunktion i insulinbehandling af gestationel diabetes i samarbejde med Aarhus Universitetshospital (AUH). Herudover modtager klinikken henvisninger fra primær sektor, når der mistænkes endokrinologisk sygdom. I klinikken følges kroniske hormonsygdomme i henhold til specialevejledning, herunder ca. 400 insulinpumpebehandlede diabetespatienter. Visse hypofyse og binyrelidelser ses i et velfungerende samarbejde med AUH.

 

Specialet er aktuelt bemandet med en ledende overlæge med specialeansvar og yderligere fire speciallæger med dig som den femte. Der er hoveduddannelsesforløb i endokrinologi første og femte år.

Afdelingslægens funktion

Vi søger en ambitiøs og alsidig afdelingslæge, som både brænder for sit fag og ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Afdelingslægen skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.

 

Dit primære arbejdssted bliver i Klinik for Diabetes og Stofskiftesygdomme, og arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, og særligt vægtes initiering af forskning og vejledning af ph.d.-forløb.

 

Vores mål er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

 

I Medicinsk Afdeling har vi en klar vision og mission, og du har som afdelingslæge en vigtig funktion i at få disse til at leve i dagligdagen ved dine faglige og personlige kvalifikationer.

 

Vi forventer

·         At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.

·         At du byder dig til, når dagligdagen er presset.

·         At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.

·         At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.

·         At du er loyal, beslutningsdygtig og ansvarlig.

·         At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt og holder den gode tone.

 

Du bør i ansøgningen forholde dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

 

Vi kan tilbyde dig:

·         Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse.

·         At medvirke i udvikling af det endokrinologiske speciale i et tæt tværfagligt samarbejde.

·         Et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion.

·         Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, hvor visionen er at blive Danmarks Bedste Medicinske Afdeling.

·         Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

·         Et aktivt undervisningsmiljø, som du får en unik mulighed for at præge.

 

Vagt

Der er etableret fem vagtlag, hvoraf fire er til stede hele døgnet. Forvagt har fremmøde fra kl. 8-20, to mellemvagter, en overdragelsesvagt og en speciallægevagt. Afdelingslægen indgår fortrinsvis i speciallægevagten.

 

Der er beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne i disse specialer.

 

Lægelige kvalifikationer

Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: endokrinologi.

 

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Regionshospitalet Gødstrup.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

 

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

 

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Lars Toft Nielsen på tlf. 51531393.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 26. februar 2023.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 9. marts.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.