Afdelingslæge i geriatri til Klinik for Ældresygdomme, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i geriatri ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin: geriatri

 

Om stillingen

Ved geriatrien i Silkeborg, er der gode muligheder for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der måtte have speciel interesse.

Stillingen skal bidrage til fortsat vækst og udvikling af de eksisterende og nye tilbud til den geriatriske patient på Regionshospitalet Silkeborg, herunder geriatriske senge, subakutte tilbud og henviste patienter i øvrigt.

Afdelingslægen forventes at deltage i den fortsatte udvikling af samarbejdet med Silkeborg Kommune og Almen praksis.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer vil denne i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i opgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at afdelingslægen, i lighed med alle de øvrige afdelingslæger i afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Der vil være en vagtforpligtigelse til at deltage i bagvagter i intern medicin.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

 

Vi søger en geriater, der:

 • Er interesseret i alle områder af geriatrien, herunder specielt også ambulatoriefunktion med faldudredning og udgående funktioner
 • Har høj faglighed i det daglige arbejde
 • Er god til og har lyst til samarbejde og kommunikation både kollegialt, tværfagligt og tværsektorielt
 • Har gode sociale egenskaber og udviser loyalitet
 • Tager initiativ og vilje til at uddelegere ansvar
 • Har lyst til at deltage i uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale

 

Om den geriatriske funktion:

 • Geriatrien i Diagnostisk Center er forankret i et af vores sengeafsnit samt vores klinik og med fælles tværfaglig funktionsledelse.
 • De geriatriske senge er samlet på sengeafsnit M2, hvor der også er gastromedicinske, endokrinologiske og øvrige intern medicinske patienter.
 • Klinik for Ældresygdomme, er kendetegnet ved et velfungerende tværfagligt team med sekretær, 2 afdelingslæger, 1 overlæge, 1 ledende overlæge og 4 sygeplejersker, som også varetager udskrivelseskoordinatorfunktion for sengesnittene i Diagnostisk Center, fast tilknyttede fysio- og ergoterapeuter og oversygeplejerske.
 • Geriatrien tilstræber at have et bredt tilbud tilpasset den skrøbelige ældre patient og vi udreder patienter både under indlæggelse (med tværfaglige målmøder), opfølgning efter indlæggelse og ambulant udredning herunder elektivt med ex. faldudredning, subakutte tilbud og Hukommelsesudredning
 • Vi tilbyder hjemmebesøg når relevant, virtuelle kontakter og fremmøde i vores klinik.

 

Om Diagnostisk Center:

Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Et godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af 8 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær-)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion

Diagnostisk Center ledes af to cheflæger og en chefsygeplejerske.

 

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Se i øvrigt mere herom på www.regionshospitaletsilkeborg.dk

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi, geriatri samt socialmedicin. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.
I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

 

Ansættelse og organisatorisk placering

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

 

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

·         Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 29464510

·         Ledende overlæge Lotte Kirring tlf. 24926158

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 31. maj med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

 

Ansættelsessamtale forventes afholdt d. 26. juni 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.