Afdelingslæge i fod/ankelkirurgi til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge i fod/ankelkirurgi til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge i fod/ankelkirurgien ved Ortopædkirurgisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge med ønske om at specialicere sig indenfor skopisk og åben fod/ankelkirurgi.
Ansøger skal have lyst og evne til både at udføre kirurgisk behandling af høj kvalitet og samtidig deltage i den fortsatte udvikling af fodkirurgien på afdelingen i tværfagligt samarbejde.

Vi ønsker en kollega med faglig stolthed og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover
– at du deltager i forskning og udvikling
– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed
– at du deltager i undervisning af lægestuderende
– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis

Vi tilbyder
– grundig fod/ankelkirurgisk oplæring
– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab
– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse
– gode muligheder for forskning med støtte fra hospitalets Forskningsstøtteenhed

Sygehuset har traumemodtagelse med ortopædkirurgisk bagvagt i døgndækkende tilstedeværelse som traumeleder. Stillingen indgår i 12-skiftet bagvagt. Afdelingslæger har halvt vagtrul for at sikre mest mulig dagtid.

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 32 læger, heraf 16 speciallæger. 1 overlæge er uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.
Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi, hofte/knæalloplastikkirurgi og idrætstraumatologi samt regionsfunktion indenfor fod/ankelkirurgi og skulder/albuekirurgi.
Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling, korttidsafsnit og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.
Afdelingen har fra 2019 fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 ledende overlæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 oversygeplejerske.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge, PhD Michael Tjørnild, tlf.: 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 13.12.2019, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 17.12.2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.