Afdelingslæge – Gynækologi og obstetrik Afdelingslægestilling ledig til besættelse pr. 1/4 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med dokumenteret erfaring inden for gynækologi og obstetrik.

Den der ansættes, vil efter aftale indgå i et af afdelingens faglige teams. Der er gode muligheder for at blive tilknyttet forskningsprojekter og opstarte egne projekter, herunder p.hd.-forløb

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante
besøg/år. Afdelingen varetager den kirurgiske behandling af benigne gynækologiske  sygdomme, urogynækologi samt basal fertilitetsudredning og behandling.

Obstetrik:
Der er årligt ca. 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles i 2020 på det nye hospital i Gødstrup.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med Børneafdelingens neonatalafsnit.

Obstetrisk afdeling er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Lægenormering
17 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse
Speciallægerne er i tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. I Herning passes bagvagten af  speciallæger og forvagten af læger i speciallægeuddannelse (I og H stillinger). I Holstebro passes vagten af en overlæge i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Afdelingslægen indgår i et af afdelingens faglige teams,

Afdelingslægen skal sikre en fortsat faglig udvikling. En udvikling der baserer sig på høj grad af evidens og tværfaglighed.

Personprofil
Vi forventer, at du
· Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
· Har interesse for Yngre lægers uddannelse
· Har dokumenteret erfaring indenfor gynækologi og obstetrik
· Erfaring med klinisk forskning/kvalitetssikring
· Er fagligt inspirerende og initiativrig
· Besidder gode samarbejdsevner
· Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og
opgavebeskrivelsen.
Søges stillingen som afdelingslæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden
for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved
at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 78434610.

Ansættelse fra 1. april 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

”Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen”