Afdelingslæge eller reservelæge med udviklende og opsøgende sundhedsfunktion til Sundhedsteamet Genopslag

Ansøgningsfrist: 25/05/2022 Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde i et felt under stærk udvikling og bidrage til et bedre sundhedstilbud til mennesker, som lever under socialt udsatte forhold?

Center for Udsatte Voksne og Familier under Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger en afdelingslæge til vores opsøgende sundhedsfunktion med tiltrædelse den 1. juli 2022 eller snarest muligt.

Stillingen skal dække lægefunktion tre dage ugentlig på korterevarende døgnbehandlingstilbud for socialt udsatte mennesker med somatiske problemer og misbrug (plejeafdelingen Forchhammersvej), og to dage med almenmedicinsk arbejde i sundhedsteamet. Stillingen forankres i et opsøgende sundhedsteam, som er en lille selvstændig enhed med kommunalt praksisydernummer, der fungerer som primær sundhedstjeneste for mennesker, der ikke har kontakt med det ordinære system. Arbejdsområderne omfatter almenmedicinske problemstillinger, misbrugsrelaterede sygdomme og lettere psykiatri.

Afdelingslægen/reservelægen skal være med til at varetage centrets strategi for området – sundhed på tværs. Sundhed på tværs er en organisatorisk sammentænkning af alle sundhedstilbud og skadesreducerende tiltag overfor hjemløse og stofbrugere, som ikke har kontakt med det ordinære sundhedsvæsen. Sundhed på tværs omfatter et døgntilbud, tre sygeplejeklinikker, en walk in-klinik og to stofindtagelsesrum på Vesterbro. Dertil kommer forskellige forebyggelses- og skadesreduktionstiltag af varierende intensitet.

Der er ansat mere end 35 sygeplejersker i alt i de forskellige enheder, og de enkelte enheder har forskellig organisatorisk tilknytning.

Arbejdet er fordelt mellem disse enheder, og da en del af indsatsen er opsøgende, er der skiftende tjenestesteder på de dage, hvor opgaven er i sundhedsteam, og en del af arbejdet foregår mobilt hos patienterne. Lægen kan efter aftale tilknyttes en enkelt eller to enheder fast i den første periode, mens den kliniske erfaring opbygges. Der er således mulighed for fast tilknytning til døgnafsnittet og en af herbergsklinikkerne.

Sundhedsteamet har ud over at levere sundhedstilbud til formål at sikre et overblik over sundhedstilstanden blandt socialt udsatte i Københavns Kommune via forskellige opsøgende og forebyggende tiltag samt forskning i samarbejde med forskellige interessenter. Sundhedsteamet deltager endvidere i undervisning af medicinstuderende i socialmedicin samt sygeplejestuderende i kliniske praktikker.

Opgaven for vores nye læge er, sammen med de to øvrige læger på området, at fortsætte udviklingen af en sammenhængende indsats, som kan forbedre sundhedstilstanden for kommunens socialt udsatte borgere, og samtidig sikre at det sundhedsfaglige tilbud matcher de kvalitetskrav, der er i det øvrige sundhedsvæsen. Vi kan tilbyde et spændende job i et felt under udvikling med gode muligheder for klinisk forskning og mulighed for tæt sparring med kolleger i det daglige arbejde.

Vi forventer af dig, at du

  • er speciallæge inden for relevant speciale (almen medicin, evt. psykiatri eller samfundsmedicin) med interesse for, og gerne erfaring med, misbrugsbehandling – der er krav om oplæring inden for de somatiske og psykiatriske områder, som du ikke dækker
  • har en god klinisk fornemmelse og mod på at arbejde under meget forskellige forhold
  • har lyst til at arbejde med udsatte borgeres somatiske og psykiatriske problemstillinger og har en helhedsorienteret indstilling til behandling og lyst til at arbejde med kroniske problemstillinger
  • kan arbejde tværfagligt og i ligeværdigt samarbejde med erfarne sygeplejersker og socialfaglige medarbejdere
  • har lyst til at udvikle fagområdet i samarbejde mellem de øvrige læger i centret, deltage i klinisk studenterundervisning og undervisning af andre faggrupper

Stillingen er en fast, vagtfri fuldtidsstilling. Vi ønsker, at du kan starte den 1. juli 2022 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Københavns Kommune og Foreningen af Yngre Læger. Det vil være muligt at forhandle nedsat arbejdstid.

I tilfælde af manglende relevante ansøgere med speciallægeanerkendelse, kan stillingen besættes af reservelæge under uddannelse, eventuelt i kortere forløb. Stillingen vil i det tilfælde blive tilpasset reservelægen.

Mere information
Yderligere oplysninger og detaljeret funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til institutionsleder og klinisk overlæge Henrik Thiesen på 2675 8911. Du kan få information om sundhedsteamet her.

Søg via linket senest onsdag den 25. maj 2022.