Administrerende sygehusdirektør Esbjerg Grindsted Sygehus

Dette job er udløbet

Medarbejdere

Kan du arbejde efter en ambitiøs patient- og medarbejderdagsorden, hvor vores naturlige udgangspunkt altid er at sætte patienterne først?

Formår du at være strategisk, og i samarbejde med den øvrige direktion at sætte retning og skabe resultater gennem medarbejdere med høj trivsel, kompetencer og medmenneskelighed?

Stræber du efter et tillidsfuldt og tæt samarbejde med det omgivende samfund, og ser du samtidig dig selv som en ambassadør for det nære sammenhængende sundhedsvæsen og et tæt regionalt samarbejde? Så er du måske vores nye administrerende sygehusdirektør på Esbjerg Grindsted Sygehus?

Esbjerg Grindsted Sygehus er en af Region Syddanmarks fem sygehusenheder med aktiviteter i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sygehuset er et universitetshospital inden for forskning og uddannelse.

Sygehuset beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere, og tilbyder diagnostik, behandling, service og pleje af høj kvalitet til gavn for patienter, pårørende og borgere i Region Syddanmark. Hvert år har sygehuset ca. 33.000 indlagte patienter og omkring 390.000 ambulante besøg. Vi arbejder efter en ambitiøs patient- og medarbejder dagsorden, hvor vores naturlige udgangspunkt altid er at sætte patienterne først, gennem medarbejere med høj trivsel, kompetencer og medmenneskelighed.

På Esbjerg Grindsted Sygehus har vi et tillidsfuldt og tæt samarbejde med det omgivende samfund. Det gælder både i forhold til det lokalsamfund, vi er en del af, hvor vi forsøger at interagere positivt og spille en synlig rolle som ”vores sygehus”. Det gælder også i forhold til kollegerne i kommunerne og praksis i vores optageområde, samt de øvrige sygehusenheder, hvor vi i fællesskab arbejder på at finde nye løsninger og indsatser, der kan være med til at forbedre forløbene for vores patienter og styrke forebyggelsesindsatsen.

Esbjerg Grindsted Sygehus er et veldrevet sygehus med en sund økonomi og balance i budgettet. Det er med til at skabe gode forudsætninger for udvikling.

Ledelsesopgaven i de kommende år
Sammen med den lægelige direktør og den sygeplejefaglige direktør udgør du som administrerende sygehusdirektør den øverste ledelse på Esbjerg Grindsted Sygehus. Sygehusdirektionen refererer til regionsdirektøren i Region Syddanmark.

Direktionen på Esbjerg Grindsted Sygehus er en del af koncernledelsen i Region Syddanmark. En væsentlig del af direktionens arbejde er derfor også opgaver på tværs af regionen – herunder at tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv, samt at bidrage konstruktivt til at finde regionale løsninger, der sikrer gode patientforløb.

Inden for rammerne af regionsrådets beslutninger og visionen for Region Syddanmark vil du sammen med den øvrige sygehusdirektion, have et overordnet ansvar for blandt andet at;

 • udvikle og sætte rammerne for strategien og bringe Esbjerg Grindsted Sygehus godt ind i fremtiden.
 • skabe rammer og vilkår, også digitalt, som understøtter en optimal patientbehandling af høj kvalitet.
 • fortsat styrke og udvikle en kultur og en praksis, hvor patienten er først og inddrages.
 • sikre, at Esbjerg Grindsted Sygehus også fremadrettet har et godt, sundt og trygt arbejdsmiljø, og er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække gode kollegaer.
 • sikre, at Esbjerg Grindsted Sygehus er opsøgende, innovative, og skaber gode rammer for forandring, fornyelse og transformation.
 • styrke rammerne for den sammenhængende og tværsektorielle indsats mellem almen praksis, kommuner og region.
 • indgå i et tæt og tillidsfuldt samspil med den øvrige direktion og sygehusets afdelinger.
 • kommunikere Esbjerg Grindsted Sygehus strategi, mål, indsatsområder, resultater, og de værdier, sygehuset bygger på, både internt og eksternt.
 • samarbejde med regionens administration og regionens øvrige sygehuse, samt tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv.
 • repræsentere regionen og indgå i regionale og nationale arbejdsgrupper.

Den rette kandidat
Du har erfaring med ledelse fra en større kompleks organisation. Derudover forventer vi, at du har et stort kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer, der er inden for sygehusvæsenet og den øvrige del af sundhedssektoren. Dette indebærer tværsektoriel forståelse, sundhedsfaglig indsigt og erfaring med strategisk arbejde inden for sundhedssektoren og med patienterne i fokus.

Vi forventer, at du har betydelig ledelseserfaring, og kan dokumentere ledelsesresultater. Praktisk ledelseserfaring er vigtig i denne stilling. Måske suppleret med en teoretisk lederuddannelse – dog tillægger vi den praktiske ledelseserfaring væsentlig mere værdi.

Du formår at arbejde på det overordnede strategiske niveau, hvor du evner at drive forandringer med inddragelse og engagement samtidig med, at du har interesse for, og indsigt i den daglige sygehusdrift og den nære ledelsesopgave, hvor alles bidrag er væsentligt. Det er endvidere væsentligt, at du kan identificere dig med Esbjerg Grindsted Sygehus og Region Syddanmarks værdier og ambition om at ”sætte patienten først”.

Herudover lægges vægt på, at du;

 • kan skabe og understøtte gode relationer, er team- og samarbejdsorienteret, og kan lytte i samspillet med andre.
 • har udprægede kommunikative og formidlingsmæssige egenskaber.
 • har en fleksibel og tilgængelig arbejdsform og samtidig fremstår tillidsskabende med en naturlig autoritet og gennemslagskraft, der skaber tydelighed i prioriteringer og beslutninger.

Vi forventer du har en uddannelse på kandidatniveau og at du besidder gode økonomiske kvalifikationer. Du skal ligeledes være i stand til at sikre gode og velfungerende relationer til eksterne samarbejdspartnere.

Vilkår
Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat 1. juli 2024 (eller efter nærmere aftale)

Yderligere oplysninger
Du kan læse meget mere om organisation, opgave og personprofil via dette link: Stillings- og personprofil

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 2899 3240, koncern direktør Kurt Espersen tlf. 2167 9021, lægelig direktør Anna-Marie Bloch Mûnster, tlf. 2491 7142 eller sygeplejefaglig direktør Charlotte Mose Hansen tlf. 2967 7287.

Ansøgningsfristen
Send din ansøgning via ”søg jobbet” senest d. 2. maj 2024. Vi afholder 1. samtalerunde 13. maj og 2. samtalerunde 16. maj. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil vi anvende en personlighedstest.