3 Specialpsykologer, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Stillingsopslaget omfatter tre ledige stillinger i Børne og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Midtjylland. Stillingerne er fuldtidsstillinger og til besættelse fra 1. september 2021 eller snarest derefter på:

Dette job er udløbet

1. Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), AUH Psykiatri, se Specialpsykolog PKS
2. Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S2/S4 og Klinik for Mentalobservation, se Specialpsykolog S2/S4 og Funktionsbeskrivelse – specialpsykolog.
3. Psykiatrisk Klinik for Småbørn, AUH og Herning, se Specialpsykolog, klinik for småbørn

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) varetager den tværfaglige udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21 år) med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse, samt udredning og behandling af voksne med spiseforstyrrelser. se evt. BUA’s hjemmeside.
Specialpsykologer forventes at indgå i BUA med viden om og forståelse for psykiatrien som organisation, herunder relevant lovgivning, styringsparadigmer og tværsektorielt arbejde, samt prioritering og disponering af ressourcer inden for de organisatoriske rammer.
Specialpsykologen forventes at bidrage til flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring i det enkelte afsnit og på tværs af BUA. Det forventes at der er interesse for at indgå i udviklingsarbejde og kompetenceudvikling for alle faggrupper samt organisering og udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

Ansøgningsfrist: 16. juni 2021.
Vi forventer at holde samtaler: i perioden 18-23 juni

Husk – hvis der ansøges til mere end en enkelt stilling, skal en prioritering mellem afsnittene fremgå af ansøgningen.
Kvalifikationer
Godkendt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og¨behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.