2 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Regionspsykiatrien Horsens ledige til besættelse pr. 1. december 2022 Vi søger 2 autoriserede psykologer med lyst til at uddanne sig til specialpsykolog i voksenpsykiatri. Uddannelsesstillingerne er 4–årige, og du færdiggør hele uddannelsesforløbet her i Horsens.

Ansøgningsfrist: 09/09/2022 Regionspsykiatrien Horsens

Specialpsykologuddannelsen i voksenpsykiatri er sammensat af klinisk arbejde under vejledning og landsdækkende kurser. Uddannelsen er veltilrettelagt og sikrer en grundig klinisk uddannelse med bred erfaring og viden om udredning og behandling af psykopatologi hos voksne.

Der opnås desuden indsigt i organiseringen af arbejdet i voksenpsykiatrien på landsplan såvel som lokalt samt kendskab til relevant lovgivning og tværsektorielt samarbejde.

Arbejdet i psykiatrien i Horsens er kendetegnet ved et godt tværfagligt samarbejde på højt niveau. Som psykolog ansat i en uddannelsesstilling indgår man i det enkelte afsnits medarbejdergruppe og knyttes samtidig uddannelsesmæssigt til netværk af uddannelsespsykologer.
Vi er en forholdsvis lille afdeling, hvor man kender hinanden, samarbejder på tværs og bakker hinanden op samtidig med, at vi er store nok til, at der er mange forskellige spændende udfordringer. Du vil ikke komme til at føle dig alene omkring et patientforløb – der er altid kolleger at sparre med.
Vi ligger højt både i patienttilfredsheds- og medarbejdertrivselsundersøgelser, og afdelingen har desuden en meget velfungerende arbejdsmiljøorganisation.

Uddannelsespsykologer og specialpsykologer er en vigtig ressource både pga. af den kliniske uddannelse og pga. den organisatoriske forståelse og det tværgående kendskab til arbejdet.

Her finder du uddannelsesprogrammet for de 2 stillinger i Horsens.

Her kan du læse mere om Regionspsykiatrien Horsens og
specialpsykologuddannelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt uddannelsesansvarlig specialpsykolog Dorte Skanning på tlf. 78475240.

Søg job via “Søg job” – knappen

Ansøgningsfrist er den 9. september 2022.

Ansøgningen vedhæftes dokumentation for uddannelse og autorisationsbevis.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.