2 medicinstuderende til klinisk børnepsykiatrisk praksis Vi ønsker at inddrage medicinstuderende i klinisk børnepsykiatrisk praksis til udvalgte opgaver.

Dette job er udløbet

Derfor opslås 2 stillinger med i gennemsnit 3,5 timer ugentligt med henblik på varetagelse af lægeundersøgelser. Arbejdstiden er fredage 7.45 – 15.15, hver anden uge og de to ansøgere kan fleksibelt fordele ugerne indbyrdes. Der vil være supervision af læge.

Stillingerne opslås til besættelse pr. 1. august 2023.
Stillingerne er “indtil man bliver færdiguddannet”.

Vi forventer, at du

1.    har afsluttet 8. semester

2.    har interesse for, og meget gerne erfaring med børne- og ungdomspsykiatri

3.    har gode evner til at skabe kontakt til børn og deres forældre

4.    er stabil, arbejdsom og selvstændig

5.    har kendskab til EPJ på brugerniveau

Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Karin Lassen Schmidt, telefon: 5148 0643.

Ansøgningsfrist: den 4. juni 2023
Ansættelsessamtalerne vil finde sted: den 12. juni 2023 om formiddagen.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft en motiveret ansøgning samt CV. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Arbejdssted – Psykiatrien:
BUA Team for Småbørnspsykiatri – AUH
Palle Juul-Jensens Boulevard 175
8200 Aarhus N

Kontaktperson:
Karin Lassen Schmidt
Telefon: 5148 0643

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.