1 stilling som vikar for afdelingslæge på barsel på Børn og Unge, HEM er ledig Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale og 9 mdr. frem.

Dette job er udløbet

Dine kvalifikationer
Du har en speciallægeuddannelse i pædiatri  og vil være med til at sikre den højst mulige kvalitet i patientbehandlingen på tværs af faggrupper og i samarbejde med kolleger og ledelse vil bidrage til afdelingens udvikling. Du vil gerne indgå aktivt i afdelingens uddannelses aktiviteter.
Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse, hvor du kan være med til at tilrettelægge din hverdag. Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. Vi har et godt fagligt miljø, hvor diagnose, behandling og opfølgning er centrale elementer. Vi har et mangeårigt og stærkt fokus på mesterlære samt optimering af læringsudbytte ved konferencer.

Vagt
Børn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. I den fælles akutmodtagelse modtages patienterne af børnelæge og specialuddannede børnesygeplejersker. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.

Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Børn og Unge Regionshospitalet Viborg varetager hovedfunktion inden for de almindelige pædiatriske fagområder. Desuden har afdelingen regionsfunktioner indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion inden for allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året.

Børn og Unge har ca 120 ansatte.

Hospitalsenheden Midt’s overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper. Vi arbejder målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste.

Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konst. ledende overlæge Jens Peter Nielsen på tlf. 2178 9405.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 30. januar med dokumentation for uddannelse og speciallægeuddannelse.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 5.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.