1 årigt barselsvikariat for speciallæge i anæstesiologi til kombinationsstilling mellem Intensiv og Bedøvelse og Operation 2, Aarhus Universitetshospital Vi søger en kollega, som i et barselsvikariat fra 1. marts 2023 til 29. februar 2024 har lyst at prøve en kombinationsstilling mellem Intensiv og Bedøvelser og Operation 1.

Dette job er udløbet

Stillingen indeholder som udgangspunkt 75% arbejdstid indenfor Intensiv og 25% arbejdstid i Bedøvelse og Operation 2 indenfor neuroanæstesi. Vagterne vil finde sted i Intensiv, og hensigten er, at tjenesten i neuroanæstesi vil samles 1 uge om måneden.

Vi søger en engageret kollega med gode samarbejdsevner, og som er grundig i sit virke samt evner beslutningsdygtighed. Desuden ønsker vi en kollega, der i hverdagen har humor og er loyal over for arbejdsfællesskabet. Vi tilbyder en afvekslende hverdag med gode kolleger, som lægger vægt på at være der for hinanden. Ledelsen arbejder for fortsat faglig udvikling af alle speciallæger.

Du skal være interesseret i at involvere dig i fagets og afdelingernes fortsatte udvikling. Vi ser gerne en kollega, som gerne vil bredden i neurointensiv og neuroanæstesi og også har interesse for multidisciplinær intensiv terapi, men der vil også blive lagt vægt på andre faglige kvalifikationer.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst undtaget de ovenfor nævnte unge.

Bedøvelse og Operation 2, OP Nord 3: Afsnittet råder over 4 operationsstuer, hvor der foretages avancerede ryg- og neurokirurgiske indgreb. Derudover ydes der anæstesi til neurointervention på 1-2 stuer og et betydeligt antal MR scanninger.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi til højt specialiserede afdelinger.

Begge afdelinger deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring vil derfor blive vægtet højt men er ikke et krav. Ligeledes vil dokumenteret forskningserfaring blive set som en stor fordel men er ikke et krav.

Der er til stillingen knyttet vagtforpligtelse i tilstedeværelse med 2-delt vagt alle ugens dage.

Ansættelsen finder sted i Intensiv med dagtjeneste 25% af arbejdstiden i Bedøvelse og Operation 2. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

 

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos funktionsledende overlæge Stig Dyrskog, e-mail stig.dyrskog@rm.dk tlf. 2926 5655, funktionsledende overlæge Niels Juul, e-mail niels.juul@aarhus.rm.dk tlf. 7846 3502 eller cheflæge Karina Bækby Houborg e-mail karhou@rm.dk tlf. 2029 2148.

Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”, der kan findes her.

Skema til faglig bedømmelse skal udfyldes i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til cheflæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist:  12. december 2022.

Samtaler finder sted 19. december 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.