Fire yngre forskere får støtte til diabetesprojekter Diabetesforeningen Forskningslegat 2017 er blevet uddelt af foreningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Ved en festaften på Verdens Diabetesdag, 14. november, blev Diabetesforeningens Forskningslegat 2017 uddelt. Fire yngre forskere fik støtte til forskellige projekter, som i fremtiden kan komme til at gøre en forskel for mennesker med diabetes ved for eksempel at gøre behandlingen bedre eller frembringe ny viden om diabetes eller om følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen på sin hjemmeside.

De fire legatmodtagere blev:

  • 225.000 kroner til Kirstine Nyvold Bojsen-Møller (39 år), postdoc, læge, ph.d. ved Endokronologisk forskningsafsnit 159 på Hvidovre Hospital. Får legat til projektet: ‘Hvorfor helbredes type 2-diabetes efter gastric bypass-kirugi?’
  • 225.000 kroner til Signe Foghsgaard (40 år), læge, ph.d. ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital og reservelæge ved Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital. Får legat til projektet: ‘Udvikling af glukosetolerance og patofysiologiske karakteristika hos kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes (GDM) samt metabolisk karakterisering af børn eksponeret for GDM.’
  • 225.000 kroner til Kristian Karstoft (37 år), læge,postdoc og gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed & Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet. Får legat til projektet: ‘Interaktionen mellem metformin og fysisk aktivitet.’
  • 225.000 kroner til Marie Kim Wium-Andersen (35 år), postdoc, ph.d., MD ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Rigshospitalet-Glostrup Hospital i Glostrup. Får legat til projektet: ‘Diabetes, depression and dementia – the connection.’

Diabetesforeningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim overrakte legaterne på i alt 900.000 kr. til de fire forskere ved et festarrangement i Diabetesforeningens lokaler i Toldbodgade i København.

»Diabetesforeningen og jeg er stolte over kunne bidrage til jeres vigtige forskning i diabetes. Jeres forskning er nemlig med til at give håb til de mange, som både i Danmark og verden over, støtter op om Diabetesforeningens vision: Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden,« sagde Prins Joachim i sin tale til legatmodtagerne.

 

Inddragelse af brugerne

I år havde Diabetesforeningen inviteret et panel af patienter og pårørende med til at støtte Diabetesforeningens Forskningsråd i udvælgelsen af de projekter, der fik legater.

Formanden for Diabetesforeningen, Truels Schultz, udtrykte sin stolthed over, at Diabetesforeningen med opbakningen fra omkring 90.000 medlemmer har mulighed for at støtte diabetesforskning:

»I år med direkte input fra medlemmerne. På den måde sikrer vi, at den forskning, som foreningen støtter, er relevant i forhold til det, der betyder noget for vores medlemmers hverdag med diabetes. Uanset hvilken diabetestype, de har, eller om de er pårørende for eksempel forældre til et barn med type 1-diabetes,« sagde Truels Schultz.

Skriv kommentar