AMK-/Akutlæge til AMK-Vagtcentralen, Præhospitalt Center, Slagelse – quicknr. 19852

Dette job er udløbet

Vagterne dækker alle lægelige præhospitale opgaver og er primært med tjeneste ved Præhospitalt Center, men sekundært ved anden geografi i Region Sjælland som led i oprettelsen af en ekstra akutlægebil. Vagtform er som bunden vagt et variabelt antal timer pr. måned. Vagterne aftales for en måned af gangen og altid tre måneder forud. Vagterne forrettes i døgntjeneste alle årets dage.

Opgaver
Dine opgaver vil bl.a. blive telemedicinsk rådgivning til ambulancebehandlere og paramedicinere, udrykning som akutlæge, ledsagelæge på interhospitale transporter, samt funktion som ISL-SUND ved større hændelser. Endvidere supervision af visitering foretaget af de sundhedsfaglige ressourcer i forhold til præhospitale opgaver i Region Sjælland.

Det forventes, at AMK-/Akutlægen aktivt deltager i udviklingen af akutberedskabet og tillige underviser ambulancebehandlere og paramedicinere, på deres obligatoriske undervisning, min. seks til otte dage årligt (for undervisning gives særskilt honorering).

Herudover

 • At varetage den endelige beslutningstagning i forbindelse med disponering, hastegradsvurdering og vejl. af borgere
 • I uoverensstemmelsestilfælde kontakt med og til sundhedsvæsnets forskellige aktører (præhospitalt, hospitalsafdelinger, praktiserende læger, vagtlæger og andre sundhedsprofessionelle angående hastegradsvurdering af ambulancekørsler og liggende sygetransporter)
 • Den endelige afgørelse i visitation af de præhospitale enheder, inkl. akutlægehelikopter samt daglige driftsmæssige AMK – opgaver
 • Ansvarlig for, at det lægefaglige udstyr er i orden

Den sundhedsfaglige beslutningsstøtte har afsæt i Dansk Index.

Vi søger
Fagligt engagerede og erfarne speciallæger i anæstesiologi med viden, interesse og indsigt fra det akutte felt. Meget gerne med præhospital erfaring.

Akutlægen har relevant akutmedicinsk uddannelse og erfaring herunder:

 • Præhospital erfaring en fordel
 • Stor erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af traumepatienter og patienter med akutte medicinske tilstande
 • Gennemført Advanced Trauma Life Support (ATLS)/ Emergency Trauma Care (ETC) og Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kurser
 • Erfaring med teamledelse
 • Skal være interesseret i præhospital udvikling og undervisning

Præhospitalt Center kan tilbyde relevant præhospital efteruddannelse efter aftale.

Vi forventer, at du

 • Arbejder selvstændigt, er ansvarsbevidst og robust
 • Er loyal
 • Kan bevare ro og overblik i akutte og pressede situationer
 • Er god til at lytte og til at kommunikere tydeligt
 • Kan prioritere
 • Er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med mange daglige og flerfaglige samarbejdspartnere
 • Er serviceminded
 • Evner at træffe vanskelige beslutning på kort tid
 • Har IT – viden på brugerniveau ift. både opgaveløsning og dokumentation
 • Deltager i relevant øvelsesaktivitet
 • Deltager i opkvalificering og efteruddannelse
 • Deltager i fire til fem årlige AMK/Akutlæge møder
 • Indenfor en treårig periode gennemfører og består Indsatsleder Sundhedsuddannelsen

Vi er en dynamisk virksomhed, der er præget af høj faglighed, fleksibilitet og en innovativ tankegang. Vi har fokus på kvalitet og sammenhængende forløb og er optaget af at igangsætte og deltage i udviklings- og kvalitetsprojekter. Endvidere deltager vi meget aktivt i den vedligeholdende uddannelse af ambulancebehandlere og paramedicinere.

Du vil have indflydelse på egen vagtplan.

Ledelsesmæssigt og fagligt refererer du til Præhospital lægelig chef, Ole M. Hendriksen.

Skulle dette have vakt din interesse, er du meget velkommen til at komme på besøg hos os eller ringe for at få yderligere informationer før du søger på en af de ledige stillinger.

Du er velkommen til at kontakte Præhospital lægelig chef Ole M. Hendriksen, 57 68 41 30 el. 21 34 96 90.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningen bedes fremsendt pr. mail til
Praehospitaltcenter@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 01.09. 2016

Om Region Sjælland*
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.