Klinisk overlæge til ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde – quicknr. 19853

Dette job er udløbet

Kompetencer

 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Alsidig klinisk erfaring inden for specialet
 • Evne for og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team
 • Erfaring med vejledning, undervisning, rådgivning og forældresamarbejde

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 (døgnafsnit)

Afsnittet har 20 sengepladser fordelt på to teams med 10 senge i hver. Afsnittet modtager patienter i såvel elektive som akutte forløb. En del af afsnittet giver mulighed for skærmning. Bygningen understøtter på bedste måde de børne- og ungdomspsykiatriske opgaver i relation til døgnregi, herunder både individuel behandling og miljøterapi. I samme bygning er der desuden et selvstændigt afsnit til børn med ni pladser, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem de to afsnit.

Der er et OPUS-team tilknyttet afsnittet, og personalet varetager opgaven med intensiv, psykosocial behandling af unge med debuterende psykose. OPUS-teamet sikrer kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

Der er et tæt, tværfagligt samarbejde mellem alle faggrupper, ligesom overlægelægen forventes at indgå i understøttelse af det miljøterapeutiske arbejde. Personalet arbejder helhedsorienteret, hvor biologi, udviklingspsykologi, psykopatologi, diagnostik, psykofarmakologi og psykoterapi forsøges udviklet og integreret på højeste niveau.

Der er psykoterapeutisk ekspertise og aktivitet omkring psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi implementeres. Der er formaliseret supervision af diagnostik, psykoterapi og ratings (f.eks. PSE, SCID II, ADOS), og der er godkendte vejledere og supervisor.

Afsnittet medvirker såvel i den postgraduate uddannelse af yngre læger og i den kliniske undervisning af studenter.

Nærmere oplysning om Afsnit U1 findes på vores hjemmeside.

Arbejdsopgaver

 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Deltagelse i ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af yngre læger, og bidrage til at udvikle det akademiske miljø
 • Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

Du vil som klinisk overlæge få stor indflydelse på din hverdag med mulighed for subspecialisering inden for områder, du finder særligt interessante. Den fast tilknyttede behandlergruppe består af personer, der på hvert deres område har stor viden og er meget erfarne, så der er optimale muligheder for vejledning og supervision i dagligdagen samt for faglig udvikling.

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • En afvekslende hverdag, hvor relationer til børn og familier er i centrum
 • Samarbejde i et kompetent, tværfagligt udviklende miljø
 • Deltagelse i afsnittets interne og eksterne konferencer og supervision

Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er normalt vagtfri.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat en forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om forskningsenheden her. 

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Bent Kawa og afdelingssygeplejerske Tina Fibiger Gildberg, 47 32 86 10 eller ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99 med henblik på en uformel drøftelse.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug samt børneattest.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk til
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, att. afdelingsledelsen
psykbu@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 15.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.