Reservelæge i introduktionsstiling til Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde – quicknr. 19860

Dette job er udløbet

Stillingen har indbygget garanti for en hverdag med stor variation i sygdomstilstande og patient-flow, med god faglig opbakning fra dine kolleger. Desuden får du mulighed for at få særligt kendskab til nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin.

Medicinsk Afdeling består af to stationære sengeafsnit, der dækker de regionsfunktionsbærende specialer: infektionsmedicin, lungemedicin og nefrologi.

Afdelingen består desuden af Akutmodtagelsen, Diagnostisk/Tværfagligt Center og dialyseafsnit i Roskilde og på Nykøbing Falster Sygehus.

Stillingen indebærer ikke udefunktion på Nykøbing Falster Sygehus.

Medicinsk Afdeling modtager som døgnfunktion akutte uselekterede intern medicinske patienter, og visiterede patienter inden for de tre regionsfunktionsspecialer.

Afdelingen har ambulant funktion i de tre specialer og modtager patienter henvist i metastase – eller diagnostisk pakkeforløb.

Afdelingens lægelige personale udgøres pr. 01.07.16 af 22 speciallæger i intern/almen medicin, infektionsmedicin, lungemedicin og nefrologi, to 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Vagtberedskabet består af én tilstedeværelsesvagt, der som minimum er 12-skiftet, samt en bagvagt i tilkald fra hjemmet. I aften-nattevagt er der vagtsamarbejde med kardiologisk og hæmatologisk afdeling. Der er desuden døgndækkende specialevagt for de tre regionsfunktionsbærende specialer.

Der er god mulighed for faglig sparring og supervision og afdelingen arbejder målrettet med videreuddannelse og arbejdsmiljø.

Afdelingen modtager medicinstuderende fra Københavns Universitet, og vægter denne uddannelsesforpligtigelse, som alle læger deltager i, højt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information om stillingen kan fås hos ledende overlæge Peder Fabricius, 47 32 20 01, mobil 51 20 24 98.

Ansøgningsfrist 15.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.